erfgoedobject

Kasseiwegen Paardskerkhofstraat-Begijnenblokstraat

landschappelijk element
ID
307656
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307656

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Paardskerkhofstraat in het westen sluit aan op de Begijnenblokstraat in het oosten, beide kasseiwegen maken deel uit van het historisch netwerk aan wegen die het gehucht Overhem ontsluiten en verbinden met de omliggende dorpen en gehuchten.

Paardskerkhofstraat

Een oude winterlinde met veldkapel markeert het historisch kruispunt van oorspronkelijk zeven wegen ten noordwesten van het gehucht Overhem bij Meldert. De Paardskerkhofstraat is de kasseiweg die van bij het kruispunt oostwaarts leidt op de rand van het open akkergebied en met een scherpe bocht aansluit op de Begijnenblokstraat. Bij de bocht vervolgt de weg Babelom verder oostwaarts. De kasseiweg heeft een bolrond profiel en is aangelegd in Tiense kwartsiet met boordstenen in Petit Granit en Tiense kwartsiet. In de bocht snijdt de weg zich sterk in en krijgt het karakter van een holle weg met steile taluds met gemengd hakhout van onder andere hazelaar en eik. De bestrating met kasseien zou in het interbellum zijn gebeurd in functie van een beter rijcomfort en om erosie in de holle weg tegen te gaan. Het 17de-eeuws kaartboek van de abdij van Park te Heverlee vermeldt de weg naar het ‘Peerde Kerkck hoff’. De weg wordt ook aangeduid op 18de-eeuwse kaarten en de naam Peerdskerkhofstraat is zeker reeds in de 19de eeuw in gebruik. De kasseiweg maakte deel uit van het traject dat Bevekom via meerdere knooppunten van wegen met Hoksem en uiteindelijk Tienen verbond. De weg Babelom volgt nog deze historische route die parallel loopt met de Molenbeekvallei.

Begijnenblokstraat

De Begijnenblokstraat is aangelegd met rechthoekige porfier kasseien in halfsteensverband. De weg is circa 3m breed en heeft een licht bolrond profiel. Langs weerszijden van de weg liggen boordstenen in Petit Granit. Op enkele plaatsen is de kasseiweg deels afgedekt met een asfaltlaag. De weg is een van de wegen die de dorpskern van Overhem uitmaken en die al aangeduid worden op de Kabinetskaart van de Ferraris. De straatnaam wordt al gebruikt op de Poppkaart en de weg verbindt het gehucht Overhem met de hoofdbaan tussen Meldert en Honsem. In de loop van de 19de eeuw werden veel wegen verhard, er werd voorrang gegeven aan de belangrijkste wegen in de dorpen en de verbindingswegen. Zo is de Begijnenblokstraat op de topografische kaart van 1893 reeds gekasseid in tegenstelling tot de Peerdskerkhofstraat die pas in de loop van de 20ste eeuw wordt verhard.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en Plannen, reeks II, nr. 8186 Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee (2). Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, schaal 1:3585, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0045.jp2 (geraadpleegd op 27/11/2019)
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 15 en nr. 16, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1893).
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut,Kaartblad 32-7 (1952).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 27-11-2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiwegen Paardskerkhofstraat-Begijnenblokstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307656 (Geraadpleegd op 09-05-2021)