erfgoedobject

Kasseiweg Molenstraat

landschappelijk element
ID
307657
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307657

Beschrijving

De Molenstraat gaat net voorbij de bebouwing over in een kasseiweg in Tiense kwartsiet. De kasseiweg werd heraangelegd tussen betonboorden met een rij kasseien in de lengte. Het wegprofiel is redelijk vlak tot licht bolrond met langsgrachten aan weerszijden. De kasseiweg loopt tussen akkers en weilanden en passeert de molenvijver van de voormalige watermolen van Meldert. Bij het molengebouw draait de weg af naar de gekasseide oprit. Het wegtracé loopt echter verder oostwaarts als onverharde losweg met restanten van kasseiverharding.

Historisch wegtracé

Op 18de-eeuwse kaarten volgt de weg van in Meldert de rand van de Molenbeekvallei tot voorbij de watermolen en verder richting Hoksem. Waar de weg de beek oversteekt, is er enkel nog sprake van een voetweg. In de Atlas der Buurtwegen staat deze voetweg genoteerd als ‘sentier dit Houteweg à Meldert’ met een breedte van slechts 1m. De kasseiweg vormt de historische toegangsweg tot de in oorsprong 15de-eeuwse watermolen op de Molenbeek. Op de topografische kaart van 1893 is de Molenstraat reeds verhard. Vermoedelijk werd enkel het eerste deel tot de molen gekasseid in functie van een betere toegankelijkheid voor de aanvoer van koren. Het vervolg van de weg was economisch minder belangrijk en hier bleef de rol beperkt tot onverharde verbindingsweg met het nabijgelegen Hoksem.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 7, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1893).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Molenstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307657 (Geraadpleegd op )