erfgoedobject

Kasseiweg Hauthem

landschappelijk element
ID
307659
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307659

Beschrijving

Bij de Sint-Catharinakapel daalt de weg Hauthem tussen de akkers af en loopt verder richting het kruispunt van wegen genaamd 'Wijngaard' op het plateau. Het eerste deel van de weg is sterk ingesneden en heeft het karakter van een holle weg met steile taluds beplant met gemengd hakhout (es, hazelaar, els, linde).  Deze holle weg is verhard met kasseien en boordstenen in Tiense kwartsiet in onregelmatig verband en heeft een licht bolrond profiel van ongeveer 3m breed.

Historisch wegtracé

In het kaartboek van de abdij van Park te Heverlee uit de 17de eeuw maakt de weg deel uit van de route 'van hoegaerden naer hoxem'. De weg behoort tot het netwerk van min of meer parallelle vaak holle wegen die van bij het gehucht Sint-Katarina-Hauthem afdalen naar de vallei en richting Hoegaarden. Op de Poppkaart staat de weg vermeld als de Peter Vanmolstraat. De topografische kaart van 1983 duidt het eerste deel van de  weg aan als chemin vicinal pavé. Vermoedelijk werd de holle weg eind 19de eeuw gekasseid in functie van een beter rijcomfort en om erosie tegen te gaan. Het vervolg van de weg wordt pas later verhard in de jaren 1920-1930.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en Plannen, reeks II, nr. 8186 Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee (2). Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, Schaal 1:8543 en 1:9198, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0049.jp2 (geraadpleegd op 2/12/2019).
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 16ter, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1893).
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1927).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 02-12-2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Hauthem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307659 (Geraadpleegd op 19-06-2021)