erfgoedobject

Kasseiweg Engelbeekstraat

landschappelijk element
ID
307660
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307660

Beschrijving

De Engelbeekstraat vormt in de dorspkern van Oorbeek de verbinding tussen de Begijnenstraat en de Oorbeeksesteenweg en komt uit bij een kleine kruispuntkapel met twee kapellindes. De weg is gekasseid in Tiense kwartsiet in halfsteensverband en afgeboord met betonstroken. De weg is al aanwezig op de 18de-eeuwse kaarten en wordt op de Poppkaart aangeduid als 'Ingelbeek straatje'. Volgens de topografische kaart van 1869 is de weg nog onverhard en eindigt bij een Calvaire op het kruispunt.

Historisch wegtracé

De kasseiweg maakt deel uit van het historisch netwerk van wegen en paden in en rondom de dorpskern van Oorbeek. Het traject vormde een doorsteek tussen twee hoofdwegen, namelijk de vroegere Dorpsstraat en de verbindingsweg tussen Tienen en Waver. Vermoedelijk betrof het oorspronkelijk een onverharde voetweg die naarmate het verkeer toenam, verder werd ontwikkeld. Dit ging waarschijnlijk ook gepaard met een verbreding van het wegprofiel dat volgens de Atlas der Buurtwegen circa 5m breed was. De weg werd in de eerste helft van de 20ste eeuw gekasseid in functie van een beter rijcomfort. 

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 12, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1869).
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1952).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 02-12-2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Engelbeekstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307660 (Geraadpleegd op 16-06-2021)