erfgoedobject

Kasseiweg Nerm

landschappelijk element
ID
307663
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307663

Beschrijving

In het gehucht Aalst splitst voorbij de Sint-Antoniuskapel de hoofdstraat zich in twee wegen. Een kasseiweg loopt bij de splitsing omhoog naar het plateau en richting een historisch kruispunt waar zes (veld)wegen samenkomen. De weg is aangelegd in Tiense kwartsiet in onregelmatig verband en met boordstenen in Petit Granit. Op de rand van het plateau is de weg sterk ingesneden.

Historisch wegtracé

De kasseiweg maakt deel uit van het historisch netwerk van wegen dat de gehuchten Aalst en Nerm verbond met dorpen en gehuchten ten noorden zoals Sint-Katherina-Hautem en Meldert. In het 17de-eeuws kaartboek van de abdij van Park te Heverlee leidt de weg naar een kruispunt van zeven wegen op de top van het plateau. Van hieruit lopen talrijke vaak holle wegen over het plateau naar alle windrichtingen. Veel wegen leiden naar de hoofdstraat in Nerm die parallel loopt met de beekvallei en de verbinding vormt met Hoegaarden. In de Atlas der Buurtwegen wordt de weg aangeduid als ‘Bergstraat’, een verwijzing naar het plateau waar de weg naar boven klimt.

Vermoedelijk was de kasseiweg oorspronkelijk onverhard. In de loop van de 19de eeuw werden veel onverharde wegen gekasseid in functie van een beter rijcomfort. De hoofdverbindingswegen en de wegen in de dorpskernen kregen voorrang evenals de holle wegen met een sterke erosieproblematiek. In Aalst was het eerste en meest steile deel van de weg al in 1893 gekasseid als deel van de dorpskern. Het vervolg van de weg naar het plateau bleef lange tijd onverhard.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en Plannen, reeks II, nr. 8186 Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee (2). Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, schaal 1:8543, Cartesius [online]. http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0046.jp2 (geraadpleegd op 4/12/2019)
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 25, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1893).  

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Nerm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307663 (Geraadpleegd op )