erfgoedobject

Kasseiweg Rotweg

landschappelijk element
ID
307664
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307664

Juridische gevolgen

Beschrijving

Een oude winterlinde met veldkapel markeert het historisch kruispunt van oorspronkelijk zeven wegen ten noordwesten van het gehucht Overhem bij Meldert. Naar het noordwesten loopt de Rotweg, een kasseiweg in Tiense kwartsiet. Voorbij het kruispunt zijn de boordstenen in Tiense kwartsiet vervangen door een smalle betonboord. De kasseiweg loopt tussen de uitgestrekte akkers tot op het plateau en kruist onderweg een relict van een onverharde holle weg naar Meer. De kasseiweg heeft een licht bolrond profiel en biedt open zichten op de omliggende akkers en de veldkapel.

Historisch wegtracé

Op de 18de-eeuwse kaarten wordt de weg aangeduid als deel van een netwerk van vaak holle wegen die de uitgestrekte akkers ten noorden van Meldert ontsluiten. Op de Poppkaart komen bij het kruispunt met de kapel in totaal zeven wegen samen. De ‘Roth weg’ loopt tot op de top van het plateau naar een groot akkercomplex genaamd ‘Les Dix Bonniers’. In de Atlas der Buurwegen wordt de weg ook aangeduid als een exploitatieweg voor de landbouwgronden op het plateau. Het toponiem ‘Rot’ duidt op een ontginningsfase waarbij het oorspronkelijk bos gerooid werd en omgezet naar akkerland. De kasseiweg vormt een van de vele loswegen op het plateau die deze akkers toegankelijk maakten vanuit de omliggende dorpen. Veel onverharde wegen werden in de loop van de 19de en 20ste eeuw verhard in functie van een beter rijcomfort. De Rotweg bleef lange tijd onverhard en werd vermoedelijk pas in de tweede helft van de 20ste eeuw gekasseid in functie van het landbouwverkeer en om erosie ter hoogte van de holle zijweg tegen te gaan.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 48, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1970).
  • Vlaamse Landmaatschappij, Cultuurhistorisch jaaroverzicht 2017-2018, Brussel.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 05-12-2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Rotweg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307664 (Geraadpleegd op 16-04-2021)