erfgoedobject

Overhemstraat

landschappelijk element
ID
307666
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307666

Juridische gevolgen

Beschrijving

Een oude winterlinde met veldkapel markeert het historisch kruispunt van oorspronkelijk zeven wegen ten noordwesten van het gehucht Overhem bij Meldert. Van bij het kruispunt loopt de Overhemstraat naar het noorden richting Honsem en naar het zuiden naar de dorpskern van Meldert. De weg is aangelegd met kasseien in Tiense kwartsiet in onregelmatig verband. In het noordelijke deel heeft de weg boordstenen in Petit Granit, in het zuidelijke deel in Tiense kwartsiet. Het wegprofiel is licht bolrond en van op de weg zijn er open zichten op de omliggende akkers en de veldkapel. Het eerste deel van de kasseiweg werd recent heraangelegd tussen parallelle betonboorden. Het vervolg van het wegtraject werd vervangen door een aanleg met betonsporen. Bij het kruispunt met de  Bevekomsestraat is de weg opnieuw gekasseid met Tiense kwartsiet en vervolgt als onverharde weg tot aan de Hoegaardsesteenweg.

Historisch wegtracé

Op de 18de-eeuwse kaarten wordt de weg aangeduid als deel van een netwerk van vaak holle wegen die de uitgestrekte akkers ten noorden van Meldert ontsluiten. Het 17de-eeuws kaartboek van de abdij van park te Heverlee vermeldt de weg als ‘die baen van loven op meldert’. Deze weg leidt in het zuiden naar het kruispunt de ‘Seven wegen’. Ook de kruising met de Overhemstraat is een belangrijk kruispunt gemarkeerd met een wegkruis.

In de 19de eeuw wordt de Overhemstraat aangeduid als ‘Vanbiesens straat’ en vormt het de historische verbinding tussen Overhem en de hoofdbaan naar Opvelp. Via dit netwerk van wegen die vaak dwars over de dorpsakkers liepen, waren de verschillende dorpen en gehuchten met elkaar verbonden. Veel onverharde wegen werden in de loop van de 19de en 20ste eeuw verhard in functie van een beter rijcomfort. De Overhemstraat werd  pas in de tweede helft van de 20ste eeuw gekasseid in functie van het landbouwverkeer. Het eerste deel van de weg bij het kruispunt met linde en kapel werd al eerder gekasseid als deel van de dorpskern van Overhem. Op de topografische kaart van 1893 staat dit wegdeel aangeduid als verhard.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en Plannen, reeks II, nr. 8186 Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee (2). Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, schaal 1:5827, Cartesius [online] http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0041.jp2  (geraadpleegd op 10/01/2019)
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 19, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1893).
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1970).
  • Vlaamse Landmaatschappij, Cultuurhistorisch jaaroverzicht 2017-2018, Brussel.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 10-01-2020


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Overhemstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307666 (Geraadpleegd op 17-06-2021)