erfgoedobject

Gampelaeredreef

landschappelijk element
ID
307668
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307668

Beschrijving

De Gampelaeredreef bestaat uit een dubbele rij Hollandse linden. Het oorspronkelijke wegtracé van het zuidelijke deel van de Gampelaeredreef is nu een brede middenberm tussen twee wegen, langs weerskanten geflankeerd door een rij lindes. In 2013 werd dit deel van de Gampelaeredreef heraangelegd, met een boordsteen en twee verharde doorsteken.

Uitgevallen bomen zijn doorheen de jaren telkens weer vervangen door nieuwe lindes, waardoor het tracé en het dreefaspect is behouden. Het zuidelijke deel van de dreef bestaat uit oudere bomen gemengd met jongere aanplantingen, het noordelijke deel heeft een homogener beeld van oude Hollandse lindes die in eenzelfde periode zijn aangeplant. De omtrek van de dikste linde bedraagt 205 cm.

Historisch wegtracé

De Gampelaeredreef vormt een onderdeel van het drevennetwerk rond de herenhoeve Goed te Gampelaere. De historiek van deze dreven is verbonden met de ontwikkelingen rond het Goed te Gampelaere, het voormalig kasteel Breeschot (ook kasteel van Astene genoemd, nu vakantiecentrum ‘De Ceder’), het Goed te Parijs en de dorpskern van Astene.

Het oudste tracé van één van de dreven rond Goed te Gampelaere staat ingetekend op de kabinetskaart van de Ferraris. Ten zuiden van de hoeve is door een bosbestand een pad ingetekend dat de verbinding vormt met het Goed te Parijs. Het tracé van dit pad zal later (het zuidelijke deel van) de Gampelaeredreef worden. Het primitieve kadasterplan van 1822 toont voor het eerst de dreven die het Goed met de nabije straten en met het kasteel verbinden. De aanleg van de Astenedreef en de Gampelaeredreef dateert dus de periode 1775-1822. De Gampelaerehoeve werd in noord-zuidelijke richting ontsloten door de Gampelaeredreef. In oostelijke richting leidde de Astenedreef richting de voormalige kasteelsite Breeschot.

In de Atlas der Buurtwegen is de verbindingsweg tussen de Gampelaerehoeve en het oude Romaanse kerkje aan de Leie verdwenen. De weg verloor wellicht zijn functie door de bouw van de nieuwe, huidige kerk in 1834, meer oostwaarts, waar het dorp verder is uitgegroeid. Het noordelijk deel van de Gampelaeredreef was de nieuwe verbindingsweg tussen de hoeve en de Kortrijksesteenweg. In 1839 werd ook de spoorlijn Gent-Deinze in gebruik genomen. Deze vormt een overbrugging over het noordelijke deel van de Gampelaeredreef. In de jaren 1960 werd het zuidelijke deel van de Gampelaeredreef in een woonwijk geïntegreerd. Het noordelijke deel werd pas later langs één zijde door woningen ingesloten.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000955, Goed te Gampelaere (VAN DEN BOSSCHE H., 1995).
 • BOGAERT C. & LANCLUS K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs :  Schepens, Annelies, Vanmaele, Nele
Datum  : 14-01-2020


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Astenedreef

 • Is gerelateerd aan
  Hoeve Goed te Gampelaere

 • Is deel van
  Astene


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gampelaeredreef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307668 (Geraadpleegd op 19-04-2021)