erfgoedobject

Kasseiwegen Viskotstraat-Viskotweg-Narbunderweg

landschappelijk element
ID
307670
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307670

Beschrijving

Kruispunt van kasseiwegen, waarvan één arm niet verhard is (voetweg nr. 70). Het geheel is een samenvoeging van drie buurtwegen, waaronder 1° de Viskotstraat (buurtweg nr. 15) vrij homogeen in Tiense kwarsiet is gelegd (250m), met ook de boordstenen in Tiense kwartsiet en afwateringsgrachten langszij. Dit is de meest kwalitatieve weg. 2° Narbunderweg (buurtweg nr. 41) maakt een hoek van 90° en leidt naar akkers op de rand van de Getevallei, die begin 19de eeuw de Narbunders werden genoemd. Deze landbouwweg, hoofdzakelijk in porfier en met Tiense kwartsiet als boordsteen, ligt zeer bol en vertoont diepe spoorvorming op het einde van de weg. Deze doodlopende landbouwweg wordt weinig gebruikt. Voor de afwatering beschikt hij over langsgrachten. 3° Viskotweg (buurtweg nr. 40) is duidelijk minder goed van kwaliteit. De verharding bestaat uit een mengeling van verschillende kasseisoorten en stukken van het tracé zijn met steenslag afgedekt. Deze weg leidde naar de Tombeek, een zijbeek van de Gete, tot de aanleg van de spoorweg in 1878 de verbinding onderbrak.

Gebruik als lokale landbouwweg

De kasseiwegen liggen in het landbouwgebied van het vroegere gehucht Driesels, nu Drieslinter, dat uit verschillende ‘driesen’ of verzamelplaatsen voor het vee bestond. Van daaruit dreven de inwoners het vee naar de natte gras- en hooilanden (beemden) in de Getevallei. De wegen rond het gehucht dienden dus als driftwegen en voor de ontsluiting van het beemdengebied. Ze liepen dan ook dood zodra ze het beemdengebied bereikten. Voor doorgaand verkeer speelden ze geen enkele rol. Dat is ook nu nog het geval.

Historisch wegtracé

Het tracé is zeker ouder dan de 18de eeuw, omdat het al voorkomt op de Villaretkaart van 1745. In die periode waren de lokale wegen standaard onverhard, wat hier waarschijnlijk ook het geval zal zijn geweest. Vermoedelijk is de kasseiweg Viskotstraat het eerst aangelegd. Het tracé in Tiense kwartsiet stemt opvallend goed overeen met een verharde weg op de topokaart van 1932. De vorige topografische kaart werd voor dit gebied in 1886 opgemaakt, zodat de kasseiweg tussen 1886-1932 is aangelegd. De andere wegen zijn na 1932 gekasseid. De verharding is vrij smal (250-280cm), breed genoeg voor een kar. De kasseiwegen zijn nooit opgeschaald en hebben daardoor hun oorspronkelijke karakter behouden. De straatnaam is afgeleid van hoeve Vissekot die nu niet meer bestaat. Voorheen stond het tracé bekend als de Waterstraat.

 

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Topokaart 1879-1890: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 1ste herziening 1879-1890, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 33-1 (1886).
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 33-1 (1932).
  • KEMPENEERS P. 2018: Neerlinter, Drieslinter en Ransberg : plaatsnamen en hun geschiedenis, Tienen.

 


Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Drieslinter

  • Is deel van
    Valleien van de Grote en Kleine Gete


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiwegen Viskotstraat-Viskotweg-Narbunderweg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307670 (Geraadpleegd op )