erfgoedobject

Losweg Hokstraat

landschappelijk element
ID
307671
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307671

Beschrijving

De Hokstraat is een weg door de Getevallei, waarvan het deel aansluitend op de Grote Gete op een merkwaardige manier verhard is: niet met traditionele kasseien, maar met tegels in blauwe hardsteen, waarschijnlijk recuperatiemateriaal. Ook de boordstenen zijn van blauwe hardsteen, maar dan in een langgerekte vorm. Aan beide zijden komen langsgrachten voor, noodzakelijk voor de waterafvoer in deze natte vallei. Het netwerk van greppels en grachten is hier zeer uitgebreid en typisch voor deze vallei.

De Getevallei is weinig met wegen dooraderd. Deze weg is duidelijk geen doorgaande weg, maar lokaal, oorspronkelijk voor de toegang tot de gras- en hooilanden in de vallei. De weg is een aftakking van de Molenweg of de Getedijk, die de Geensmolen met de brug in Neerlinter verbindt. Het verharde gedeelte is het oudste stuk van het wegtracé (1745), dat tussen grosso modo 1780-1834 werd verlengd.

 

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Primitief kadaster 1830-1844: Kadasterarchief, Primitief kadaster, wijkplannen, Drieslinter, sectie D schaal 1:2500, originelen berusten bij Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Administratie Opmetingen en Waarderingen, online beschikbaar via Cartesius.be [online], https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_00633_000/550_0001_000_00633_000_0_0001.jp2 (geraadpleegd op 20 november 2019).
  • KEMPENEERS P. 2018: Neerlinter, Drieslinter en Ransberg : plaatsnamen en hun geschiedenis, Tienen.

Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Drieslinter

  • Is deel van
    Valleien van de Grote en Kleine Gete


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Losweg Hokstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307671 (Geraadpleegd op )