erfgoedobject

Kasseiweg Kwadehaag

landschappelijk element
ID
307672
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307672

Beschrijving

De Kwadehaag is een 130m lange kasseistrook in porfier gemengd met Tiense kwartsiet en afgeboord in langwerpige tegels van blauwe hardsteen. Het gebruik van tegels als boordstenen is ongewoon, behalve in Linter waar nog enkele buurtwegen met dat materiaal werden verhard. Vermoedelijk gaat het hier om recuperatiemateriaal (kerkvloer, erfverharding?). Vanaf de Kleine Vliet is het wegdek met asfalt afgedekt.

De Kwadehaag is een typische lokale buurtweg die in de 17de-18de eeuw (of vroeger) de Neerlintse bewoners met hun vee toegang gaf tot de Laatbroeken, een graasgebied langs de Grote Gete. Het ging toen eigenlijk om een soort voet- of driftweg. De verharding van deze weg volgde pas tussen 1958 en 1976. Sinds de aanleg van de spoorweg Tienen-Drieslinter in 1878 raakte de weg ten zuiden van de spoorlijn in onbruik. Op de meest recente topografische kaarten staat dat tracé zelfs niet meer als weg aangeduid.

 

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en Plannen, reeks II, nr. 8186: Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee, 1714, Cartesius [online], https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0056.jp2 (geraadpleegd op 27 november 2019).
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies, gemeente Neerlinter, chemin nr. 25.
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 33-1 (1958).
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 33-1 (1976).

 


Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Drieslinter

  • Is deel van
    Valleien van de Grote en Kleine Gete


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Kwadehaag [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307672 (Geraadpleegd op )