erfgoedobject

Kasseiwegen Braambeekstraat en Keizerrijkweg

landschappelijk element
ID
307674
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307674

Beschrijving

De Keizerrijkweg en de Braambeekstraat in Neerlinter zijn vrij recent verharde lokale landbouwwegen vanuit de Kasteelstraat naar de achterliggende akkers. Tot diep in de 20ste eeuw was de Keizerrijkweg een voetweg die deel uitmaakte van een netwerk van smalle paden in het agrarisch gebied rond het gehucht Heide. Het tracé verscheen voor het eerst op kaart in 1841. De verharding volgde pas tussen 1958-1976. Voor de aanleg gebruikte de gemeente kasseien en boordstenen in porfier. Verderop is het wegdek met steenslag bedekt. Volgens cartografische informatie zouden de kasseien tot het kruispunt met de andere voetwegen reiken. De totale lengte zou tot 235m op 270cm breedte bedragen.

Tussen 1886 en 1932 is het tracé van de Braambeekstraat aangelegd, eerst als aarden weg, tussen 1958 en 1976 verhard. Daar werden verschillende materiaalsoorten in uiteenlopende afmetingen voor gebruikt: kasseien in porfier, tegels in blauwe hardsteen, herstellingen in Tiense kwartsiet en brede boordstenen in blauwe hardsteen. Het ontstaan van de weg hangt samen met de uitbreiding van de bebouwing langs de Kasteelstraat. De kasseiweg is 385m lang en 250-300cm breed.

  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 33-1 (1886).
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 33-1 (1932).
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 33-1 (1958).
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 33-1 (1976).

Auteurs: Verboven, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kasseiwegen Braambeekstraat en Keizerrijkweg [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307674 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.