erfgoedobject

Kasseiwegen Perrestraat-Zwartehoekstraat

landschappelijk element
ID
307676
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307676

Beschrijving

De Perrestraat is een zijweg van de Waversesteenweg bij Opvelp en leidt tussen de akkers door naar Mollendaal waar de weg overgaat in de Zwartehoekstraat. Halverwege maakt de weg een bocht van bijna 90 graden en loopt door naar de grens met Wallonië. De Perrestraat is een kasseiweg die werd afgedekt met asfalt maar door slijtage zijn de kasseien op veel plaatsen zichtbaar. De weg is aangelegd met kasseien in Tiense kwartsiet en porfier in halfsteensverband en met een licht bolrond profiel. Op veel plaatsen zijn de boordstenen bewaard in Petit Granit. Halverwege snijdt de weg zich dieper in en krijgt het karakter van een holle weg met steile taluds met eik en hakhout van es. In de holle weg komt de Perrestraat samen met de Zwartehoekstraat. Waar de Perrestraat afdraait naar het zuidwesten, loopt de Zwartehoekstraat het plateau op richting Mollendaal. De kasseiweg gaat hier over in een half verharde weg met steenslag en van waar er open zichten zijn op de landbouwgronden rondom. Het laatste deel van de weg bij Mollendaal is gekasseid met porfier in halfsteensverband en heeft een meer regelmatig uitzicht. De kasseiweg is begrensd door een rij kasseien in de lengte en boordstenen in Petit Granit.

Historisch wegtracé

Op de 18de-eeuwse kaarten maken deze wegen deel uit van het netwerk onverharde wegen dat de gehuchten Opvelp en Mollendaal met elkaar verbindt. Deze wegen doorkruisen de uitgestrekte dorpsakkers zoals het ‘Perreveld’ en passeren een boscomplex bij Mollendaal, het ‘Bois des Beguines’ of later het ‘Dry Jaeren Bosch’. Naar het zuidwesten is er verbinding met het ‘Bois de Opvelp’ en een ontginning genaamd ‘la Petitie Bruyère’, in de 19de eeuw gekend als ‘la Misère’. De weg sluit hier ook aan op de hoofdverbinding tussen Leuven en Geldenaken. Op de Poppkaart worden de wegen aangeduid als ‘Peerde straat’ en ‘Peerde veld straat’ een verbastering van het nabijgelegen Perreveld. Het bos is tegen dan grotendeels ontgonnen en omgezet in akkerland. De wegen blijven lange tijd onverhard tot in de tweede helft van de 20ste eeuw wanneer de Perrestraat wordt gekasseid. Dit gebeurt voornamelijk in functie van een betere bereikbaarheid van de landbouwpercelen. De verbinding met Mollendaal, de huidige Zwartenhoekstraat, wordt pas later verhard.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 10 en nr. 11, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1952).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiwegen Perrestraat-Zwartehoekstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307676 (Geraadpleegd op )