erfgoedobject

Kasseiweg Oude Kassei

landschappelijk element
ID
307678
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307678

Beschrijving

De Oude Kassei is een 520m lange kasseiweg op de grens tussen het gehucht Helen-Bos en Zoutleeuw. Vanaf de 17de-eeuwse Bethaniakapel begint de verharding in kassei. Een klein stuk van het traject volgt de Vloedgracht, een belangrijke afwateringsgracht parallel aan de Kleine Gete. De toegang tot de Bethaniakapel is verhard in Tiense kwartsiet. Rond de kapel werd in 1975 een strook kassei in porfier aangelegd. De rest van het tracé dat verder in noord-westelijke richting reikte, werd al voor 1871 met kasseien verhard. Die bestaat vandaag grotendeels uit graniet met Tiense kwartsiet als bijmenging. Het traject maakte deel uit van de 18de-eeuwse uitvalswegen rond Zoutleeuw, zoals te zien op de Villaretkaart. Tegen 1886 was de hele weg tussen Zoutleeuw en Drieslinter verhard. Tussen 1969 en 1981 werd dit traject gestroomlijnd: de winkelhaak bestaande uit de Oude Kassei en een stuk van de Kruisveldstraat werd recht getrokken, waardoor de Oude Kassei sindsdien niet meer werd opgeschaald. Te zien aan de begroeiing op de kasseistrook wordt hij nog weinig gebruikt. De weg is gedeeltelijk met aarde afgedekt. De kasseien zijn enkel nog zichtbaar in de wielsporen en de boordstenen zijn onder de grasbermen verdwenen. Vermoedelijk is de weg 280cm breed. Een meidoornhaag staat op de perceelsscheiding tussen de weide en de weg. Een oudere benaming van de kasseiweg is Gelansstraat of buurtweg nr. 6 (Atlas der Buurtwegen).

Bij de Bethaniakapel takte de Oude Kassei aan op de ‘Heerweg tussen Tienen en Zoutleeuw’, die tot in de 18de eeuw een belangrijke verbindingsweg was. Hij ontleende zijn belang aan het feit dat de heerweg over het interfluvium tussen de Grote en de Kleine Gete liep. In tegenstelling tot de wegen in de valleien bleef deze verbinding ook in de winter droog.

 • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
 • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies, buurtweg nr. 6.
 • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 33-1 (1871).
 • Topokaart 1879-1890: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 1ste herziening 1879-1890, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 33-1 (1886).
 • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 33-1 (1958).

Auteurs: Verboven, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Helen-Bos

 • Is deel van
  Valleien van de Grote en Kleine Gete

 • Is gerelateerd aan
  Kasseiwegen Negenbunderweg-Bonastraat-Groeneweg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasseiweg Oude Kassei [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307678 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.