erfgoedobject

Kasseiwegen Lindeweg-Pijpstraat

landschappelijk element
ID
307679
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307679

Beschrijving

De Lindeweg en Pijpstraat zijn twee op elkaar aansluitende kasseiwegen in Zoutleeuw. Enigszins verhuld achter een steile wegberm ligt de charmante Lindeweg (290m), een holle weg op de helling van de Keienberg. Het wegdek is overspoeld met aarde uit de bermen van de holle weg, die hoofdzakelijk met es en eik zijn begroeid. In het midden van de weg is een wandelpad uitgesleten. Alleen daar zijn de kasseien in Tiense kwartsiet nog zichtbaar. Met welke steensoort de weg is afgeboord, valt niet te achterhalen. De breedte van het baanvak kan niet meer dan 310cm zijn geweest. Parallel met de Lindenweg liep een doorgaande weg die op Sint-Truiden en Hasselt was georiënteerd. De Lindeweg heeft dus altijd het statuut van een lokale buurtweg gehad. Vandaar dat hij ook vrij laat verhard is, tussen 1933 en 1957, en nadien ook als kasseiweg is blijven liggen. De parallelweg is opgeschaald, de Lindeweg niet. Tot op vandaag is het een rustige voetweg, die zijn authentieke karakter behouden heeft. De oude benaming was Heulenterenstraat (Atlas der buurtwegen). De huidige benaming is afgeleid van de oude linde met boomkapel, die men recent gecontroleerd heeft laten vallen.

Dwars op de Lindeweg ligt de Pijpstraat, vroeger de Groenstraat of buurtweg nr. 10 genoemd. De weg, die ook al op de Villaretkaart te zien is, leidde naar het Vinne en Zoutleeuw. Een stuk van het tracé is als holle weg op de flank van de Keienberg uitgesleten. Daar ligt de kasseiweg er zeer slecht bij: de kasseien in blauwe hardsteen lijken opgebroken en willekeurig terug gegooid of zijn ook overspoeld met aarde uit de taluds. Vervolgens gaat de wegverharding over in kassei en boordstenen van Tiense kwartsiet en een strook porfier. Het gekasseide tracé is ongeveer 350m lang op een breedte van om en bij de 250 cm. Meer naar het zuiden is de weg met steenslag opgehoogd. Het is onduidelijk of de kasseiweg daaronder is bewaard. De Pijpstraat heeft zijn karakter van lokale landbouwweg doorheen een akkergebied behouden, zij het dat een deel van de akkers nu door laagstamboomgaarden zijn vervangen.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 33-2 (1871).
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 33-2 (1933).
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 33-2 (1957).

Auteurs: Verboven, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasseiwegen Lindeweg-Pijpstraat [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307679 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.