erfgoedobject

Kasseiwegen Sint-Margrietestraat en Wijngaardestraat

landschappelijk element
ID
307682
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307682

Beschrijving

In Sint-Margriete-Houtem bij Tienen zijn enkele dorpswegen als kasseiweg blijven liggen, zoals de Sint-Margrietestraat en de Wijngaardestraat. De Sint-Margrietestraat is een lange (400m) en brede (520cm) kasseiweg in Tiense kwartsiet. Op de aansluiting met de Houtemstraat zijn de kasseien nog enigszins gemengd, maar voor de rest ligt de kasseiweg vrij homogeen in Tiense kwarsiet. Naarmate het kruispunt met de Populierstraat en de Mattensweg nadert, wordt de verharding minder homogeen, met verschillende kasseisoorten en maten door elkaar. Het wegprofiel ligt tamelijk vlak en is aan de zijkanten afgeboord met opgehoogde, lange boordstenen in porfier. Voorbij de bebouwing zijn de boordstenen onder de met gras begroeide bermen verdwenen. Aan het kruispunt zijn de boordstenen in Tiense kwartsiet uitgevoerd. Nergens op of langs het wegdek zijn sporen van langsgrachten of riolering te zien. Het bebouwde deel van de Sint-Margrietestraat werd al voor 1893 met kasseien verhard. De rest volgde tussen 1938 en 1966.

De Sint-Margrietestraat leidt naar een kruispunt van smallere kasseiwegen. Waar de Mattenweg begint versmalt het tracé naar 220 cm. Mogelijk loopt de kasseiweg in Tiense kwartsiet verder door, maar dat hebben we niet kunnen vaststellen omdat de weg met een dikke laag steenslag is bedekt, ter hoogte van de laagstamboomgaarden. Ook de Vloedgrachtweg vertoont aan de aanzet op het kruispunt een wegverharding in Tiense kwartsiet, die even verderop met een laag aarde is verhoogd. Deze landbouwwegen te midden een open akkergebied zijn enkel voor lokaal verkeer bedoeld.

De 815m lange Wijngaardstraat is één van de dorpswegen die tussen 1893 en 1938 door de gemeente werden gekasseid. Ook deze weg is breed (500 cm), porfieren kasseistenen overwegen, Tiense kwartsiet komt als bijmenging voor. Herstellingen werden in Tiense kwartsiet uitgevoerd. Het wegprofiel ligt er goed bij met vrij vlakke kasseistenen aan de bovenzijde. Te zien aan de sporen op de kasseien, is de weg ooit geasfalteerd geweest. Het dunne laagje is intussen helemaal afgesleten. Enkel aan de oostelijke zijde heeft de weg een langsgracht. Dwars op een zacht glooiende helling gelegen overbrugt de Wijngaardestraat een hoogteverschil van een 10-tal meter. Waar het verschil het meest uitgesproken is, is de weg uitgesleten in de helling. Wellicht is het verharden van de Wijngaardestraat verbonden met de aanleg van de militaire begraafplaats van Sint-Margriete-Houtem in 1914. Het verharden van de weg vergemakkelijkte de toegang tot de begraafplaats.

 

 • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 22-4 (1869).
 • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 22-4 (1893).
 • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 22-4 (1938).
 • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 22-4 (1966).
 • VERBOVEN H. 2014: De Getelinie: verdedigingslinie van het Belgische veldleger, OorlogsdagboekLeuven [online], http://www.oorlogsdagboekleuven.be/getelinie/ (geraadpleegd op 28 november 2019).

Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Belgische militaire begraafplaats

 • Is deel van
  Sint-Margriete-Houtem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiwegen Sint-Margrietestraat en Wijngaardestraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307682 (Geraadpleegd op )