erfgoedobject

Kasseiwegen Konijnenbergstraat, Druivenweg en Motstraat

landschappelijk element
ID
307689
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307689

Beschrijving

Deze cluster bestaat uit drie aansluitende wegen: Druivenstraat, Konijnenbergstraat en Motstraat.

Kruisende kasseiwegen Druivenweg en Konijnenbergstraat

Twee kruisende kasseiwegen in (Tiense) kwartsiet ten noorden van de dorpskern van Goetsenhoven kenmerken het gebruik van deze steensoort als wegverharding in het kerngebied van de vroegere kwartsietwinning. De configuratie van de wegen in de vorm van een kruis is al herkenbaar op de 18de-eeuwse Ferrariskaart. De verharding is 19de-eeuws en breidde stapsgewijs uit vanuit de dorpskern. Het zuidelijke traject van de Konijnenbergstraat werd het eerst verhard, voor 1893 volgden het noordelijk deel van Konijnenbergstraat en het oostelijke tracé van de Druivenweg. Als laatste kwam het oostelijk stukje weg van de Druivenweg aan de beurt (voor 1952), dat nadien trouwens werd rechtgetrokken.

De huidige kasseiwegen zijn opvallend breed (500-520 cm), aan de zijkanten afgeboord door betonnen langsstroken. Daartussen is de kwartsiet bewaard gebleven. In de Druivenstraat overweegt de roskleurige Tiense kwartsiet, behalve op het kruispunt dat in porfier is uitgevoerd. De Konijnenbergstraat is deels uitgevoerd in grijze kwartsiet en deels in Tiense kwartsiet. De totale lengte bedraagt 480m (Druivenstraat) en 690m (Konijnenbergstraat).

De wegen hebben hun lokale karakter kunnen bewaren door de aanleg van de steenweg Tienen-Hannut (N64) in 1835. Deze steenweg ving het doorgaande verkeer op en is later opgeschaald.

Voorheen maakte de Druivenweg (ook Wijngaardstraat of buurtweg n. 8 genoemd) deel uit van een langer tracé dat Outgaarden met Heilissem en Ezemaal verbond. Op de kruising Druivenweg en de steenweg ligt de vermoedelijke site van een Romeinse grafheuvel, die intussen genivelleerd is. De ligging van de grafheuvel werd in verband gebracht met de Romeinse weg tussen Tienen en Hannut, maar zekerheid over de ligging van deze weg is er vooralsnog niet. Misschien is er een verband met de Konijnenbergstraat die in de atlas der Buurtwegen ‘Oude Weg’ wordt genoemd en rechtstreeks op Tienen is georiënteerd. Nog opvallende wegelementen zijn een waterpomp en een 18de-eeuwse hoeve langs de Konijnenbergstraat.

Motstraat

Is een 160m lange dorpsweg in Goetsenhoven tussen de Konijnenbergstraat en de kerk. Kasseien lagen hier al voor 1868 (topokaart). De bestrating bestaat uit verschillende kasseisoorten: Tiense kwartsiet, porfier in vierkant formaat, en Gobertange. De samenstelling is dus heterogeen, maar elke kasseisoort ligt in stroken, niet door elkaar gemengd. Waarschijnlijk werd de straat verschillende keren hersteld. De weg is breed (500cm) en met betonnen langsstroken afgeboord, wat kenmerkend is voor de kasseiwegen in Goetsenhoven. De naam Motstraat is pas in 1977 geïntroduceerd. Oudere benamingen zijn Poyersblok, Goederblok, in de volksmond ook Barpestraat naar Sint-Barbara.

 

  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1866).
  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1893).
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1952).
  • KEMPENEERS P. 2002: Oost-Brabantse plaatsnamen: Goetsenhoven, Toponymica, Bijdragen en bouwstoffen 9, 31-32, 83, 86, 97.
  • NICLAES M. 1988: De begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Vlaams-Brabant, Onuitgegeven licentiaatsthesis Katholieke Universiteit Leuven, 260.

Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  : 16-12-2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiwegen Konijnenbergstraat, Druivenweg en Motstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307689 (Geraadpleegd op 13-06-2021)