erfgoedobject

Kasseiweg Sint-Rochusstraat

landschappelijk element
ID
307690
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307690

Beschrijving

De Sint-Rochusstraat is een 220m lange kasseiweg in de dorpskern van Goetsenhoven, samengesteld uit porfier in vierkant formaat en zandsteen (grès). Uitzonderlijk voor Goetsenhoven heeft deze weg geen betonnen langsstroken, wel betonnen boordstenen. Aan de sporen op de kasseien te zien is deze weg ooit geasfalteerd geweest, een laagje dat intussen grotendeels is afgesleten. Vermoedelijk werd hij na 1841 fors verbreed. De huidige breedte van de weg (500cm) strookt helemaal niet met de 328cm breedte van de wegzate zoals de Atlas der Buurtwegen die registreerde. Volgens Kempeneers kreeg de weg in 1977 verkeerdelijk de naam Sint-Rochusstraat. De kapel waarnaar de weg toeleidt, is de Onze-Lieve-Vrouw-kapel, die blijkbaar met de Sint-Rochuskapel in Outgaarden werd verward. Een oudere benaming voor de straat is Beekstraat of Straat naar de Tweelinden (1631).

Goetsenhoven is één van de weinige dorpskernen in de regio die nog verschillende kasseiwegen bewaard heeft. De Sint-Rochusstraat is er daar één van, bijna aansluitend bij de cluster van kasseiwegen rond de Konijnenbergstraat.

 

  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1866).
  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1893).
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1952).
  • KEMPENEERS P. 2002: Oost-Brabantse plaatsnamen: Goetsenhoven, Toponymica, Bijdragen en bouwstoffen 9, 31-32, 83, 86, 97.

Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  : 16-12-2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Sint-Rochusstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307690 (Geraadpleegd op 22-06-2021)