erfgoedobject

Kasseiweg Baroniestraat

landschappelijk element
ID
307691
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307691

Juridische gevolgen

Beschrijving

De huidige Baroniestraat is een samenvoeging van twee stukken buurtweg, namelijk de Tiensebaan (buurtweg nr. 8 of Langestraat in 1841) en de Baroniestraat (buurtweg nr. 1 of ‘chemin des Wallons’). In 1866 al behoorden beide buurtwegen tot een gekasseide verbindingsweg tussen Outgaarden-Goetsenhoven en Meer. Tussen 1952 en 1970 kreeg de verbindingsweg een meer gestroomlijnd tracé, waarbij de winkelhaak een soort shortcut kreeg en de twee stukken kasseiwegen van het doorgaande traject werden afgesneden. Zij werden nadien niet meer opgeschaald en bleven dus als kasseiweg in het landschap liggen.

Op het terrein kun je de wegen gemakkelijk van elkaar onderscheiden. De Tiensebaan is een brede kasseiweg (550cm) in Tiense kwartsiet, af en toe onderbroken door een korte strook porfier, o.a. waar de aardgasleiding onder de weg gaat. Verhoogde porfieren boordstenen begrenzen de kasseiwegen. De onverharde bermen zijn met een geschoren meidoornhaag afgeboord. In de Baroniestraat versmalt de weg plots tot 300cm  met een verharding én boordstenen in Tiense kwartsiet. Hier ligt een mooie en homogeen samengestelde kasseiweg in roskleurige vossekoppen of Tiense kwartsiet (160m), met jonge essen aan één kant van de wegberm. In de winkelhaak ligt de historische boerenburgerwoning met boomgaard (hoeve Meerepoel of hoeve Paenhuis).

 

  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1866).
  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1893).
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1952).
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 32-8 (1970).

Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Baroniestraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307691 (Geraadpleegd op )