erfgoedobject

Kasseiweg Aststraat-Astveld

landschappelijk element
ID
307692
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307692

Beschrijving

De Aststraat is een kasseiweg in Tiense kwartsiet en porfier ter hoogte van het ommuurde kasteel van Ast. Porfier overweegt als wegverharding. Astveld takt op de Aststraat aan en is maar voor een kort stukje in Tiense kwartsiet gekasseid.

Op de topografische kaart van 1893 staat de Aststraat ingekleurd als een buurtweg met kassei, in 1866 nog niet. De bouw van het kasteel in de tweede helft van de 19de eeuw heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat de verharding van bestaande wegen vanuit Goetsenhoven is uitgebreid tot het gehucht Ast. Een kasteelheer kon vanuit zijn sociale positie de gemeente zover krijgen om de verbinding met de dorpskern te verharden.

Heden is de kasseiweg zeer breed (580cm), maar die breedte had de weg oorspronkelijk niet. Dat is ook nu nog te zien aan de ligging van de rioolputjes aan de oostzijde van de weg: de riolering ligt nu onder de kasseien, wat ongewoon is. De smallere kassseistrook genaamd Astveld, geeft een beter idee van de oorspronkelijke breedte. Stapsgewijs kwam de aanleg tot stand: het stuk ten zuidoosten van de kapel kreeg pas als laatste een kasseiverharding tussen 1927-1952. In die periode werd de weg opgeheven langs de na 1860 afgebroken kapel van het gehucht Ast. Het verkeer werd langs de parallelweg afgeleid, wat aanleiding tot de verharding gaf. Oudere benamingen voor dit stukje waren het Mosselstraatje (18de eeuw) of Astsebaan.

In de niet verharde wegbermen stonden langs de Aststraat tegenover het kasteel vier prominente bruine beuken, waarvan één nu nog overeind staat. Dit ene overblijvende exemplaar is aan de wortels door reuzenzwam aangetast. Aan de overzijde van de bruine beuk begrenst een geschoren meidoornhaag het kasteeldomein.

 

 • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
 • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1866).
 • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1893).
 • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1927).
 • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-8 (1952).
 • KEMPENEERS P. 2002: Oost-Brabantse plaatsnamen: Goetsenhoven, Toponymica, Bijdragen en bouwstoffen 9, 59.

Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  : 16-12-2019


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Kasteeldomein van Ast

 • Is deel van
  Goetsenhoven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Aststraat-Astveld [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307692 (Geraadpleegd op 19-06-2021)