erfgoedobject

Kasseiweg Hertenstraat

landschappelijk element
ID
307698
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307698

Beschrijving

Voorbij het molenaarshuis bij de verdwenen korenwindmolen splitst de weg zich op in de Molenhoek en de Hertenstraat. De Hertenstraat is een kasseiweg aangelegd in Tiense kwartsiet in regelmatig verband met uitzondering van twee zones porfier, vermoedelijk latere herstellingen. De kasseiweg heeft een licht bolrond profiel van circa 3m en is langs weerszijden begrensd door boordstenen in Petit Granit. Het grootste deel van de weg is ingesneden in het plateau en loopt tussen taluds met hakhout van es en hazelaar. De kasseiweg loopt door tot aan de bebouwing bij Hoeksken waar de kasseien afgedekt zijn door een asfaltlaag.  

Historisch wegtracé

In het 17de-eeuws kaartboek van de abdij van Park te Heverlee wordt de weg al vermeld als ‘de herts strate’ en vormt de verbinding tussen twee knooppunten van wegen ten noorden van Willebringen dorp. Een van deze kruispunten wordt gemarkeerd met ‘die linde alwaer het marien beldeken staet’.

Op de 18de-eeuwse kaarten maakt de weg deel uit van het netwerk aan vaak holle wegen die de uitgestrekte akkers op het plateau tussen Vertrijk, Willebringen en Kumtich doorkruisen. Waar deze wegen elkaar kruisten werden vaak bomen geplant of kruisen opgericht als herkenningspunt. Op de Vandermaelenkaart wordt het kruispunt van de Hertenstraat met Hoeksken gemarkeerd door een boom. In 1780 wordt aan het begin van de Hertenstraat een korenwindmolen opgericht met molenaarswoning. De Hertenstraat is lange tijd onverhard gebleven. In de loop van de 19de eeuw wordt de aansluiting met de weg Hoeksken verhard maar de Hertenstraat zelf wordt pas in de loop van de 20ste eeuw gekasseid.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 6, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1864).
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1970).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Hertenstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307698 (Geraadpleegd op )