erfgoedobject

Kasseiwegen Aarschotsestraat-Molensteenstraat-Vinoefschenweg

landschappelijk element
ID
307701
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307701

Beschrijving

Cluster van lokale kasseiwegen bij de gehuchten Molensteen en Vinaaf in Bierbeek en Boutersem: de Aarschotseweg, Molensteenstraat en Vinoefschen weg.

De gekasseide Aarschotseweg vormt in het noorden een klein stukje holle weg. De verharding bestaat daar overwegend uit Tiense kwartsiet met wat bijmenging. Voorbij de oude wegwijzer die nu een GR route bewegwijzert (vroeger een hoekpunt van drie woonkernen Opvelp, Bierbeek en Neervelp) komen ook zones met een donkerdere steensoort voor. De kasseiweg eindigt met vooral Tiense kwartsiet en boordstenen in Petit Granit. Aan de overzijde van de Waversesteenweg loopt de kasseiweg nog een klein stukje door en gaat dan over in een half verharde weg met steenslag (Molensteenstraat). De eerste verharding verschijnt op kaart pas na 1893 ter hoogte van de woonhuizen in de Aarschotstraat, een traject van amper 130m (en 280cm breed). De rest is pas na 1927 met kasseien verhard.

De Vinoefschen weg leidt naar het gehucht Vinaaf, een straatnederzetting van Opvelp. Ook deze weg is na 1927 verhard, bijna uitsluitend in Tiense kwartsiet. Het wegprofiel is in grote mate met aarde bedekt.

De wegtracés zijn ook al op de Villaretkaart te zien (1745). Gedetailleerder is een kaart van enkele decennia later, die gemaakt werd naar aanleiding van een betwisting over de gebruiksrechten op een grasland genaamd Blauwschuurbroek. Deze kaart uit 1784 toont de Vinoefschen weg als de zuidelijke grensweg van het broek, een smalle voetweg met opgaande bomen omgeven. Houtkanten en opgaande bomen kwamen eveneens langs de Molensteenstraat en de Aarschotseweg voor. Door de aanleg van de Waversesteenweg in het laatste kwart van de 19de eeuw veranderde de circulatie in de omgeving danig. Hij vervulde de rol van een rechte, doorgaande weg die het lokale verkeer langs deze verbindingsweg afleidde. De kleine buurtwegen behielden daardoor hun puur lokale karakter.

 

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en plannen, reeks I, nr. 3222: kaart van een grasland in Bierbeek genaamd Blauw-Schuerbroek of den Bruel, toebehorend aan de heer van Opvelp (Crabeels), waarop de inwoners van Bierbeek, Opvelp en Molenstede weiderechten menen te hebben, door landmeter Everaert, schaal 1:986, 1784, Cartesius [online], https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_0002_000/510_0002_000_03222_000/510_0002_000_03222_000_0_0001.jp2 (geraadpleegd op 18 december 2019).
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies, buurtweg nr. 24 (Bierbeek), buurtweg nr. 7 (Opvelp)
  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 32/7 (1893).
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1927-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 32/7 (1927).

Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiwegen Aarschotsestraat-Molensteenstraat-Vinoefschenweg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307701 (Geraadpleegd op )