erfgoedobject

Kasseiweg Weterbeekstraat

landschappelijk element
ID
307702
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307702

Beschrijving

De Weterbeekstraat is een 740m lange kasseiweg en holle weg op een historische verbindingsweg tussen Lovenjoel en Vertrijk. Dit 6km lange wegtracé bestond al zeker van in het midden van de 18de eeuw, bevestigd door de Villaretkaart, maar is ongetwijfeld ouder. In die periode was de weg door bomen begrensd. Sommige delen van deze weg zijn gekasseid, zoals dit stuk van de Weterbeekstraat in Bierbeek en de Keizerstraat in Boutersem. Andere onderdelen bestaan nu enkel nog als aardeweg of zijn geasfalteerd.

Het kasseien van de Weterbeekstraat gebeurde tussen 1864 en 1930 en is in twee stappen tot stand gekomen. De gemeente Bierbeek zette eerst in op het verharden van de wegen in de dorpskern van Bierbeek. Daarna pas kwamen de verbindingen met de vele gehuchten aan bod. Het gehucht Weterbeek lag min of meer op het einde van de route. Eerst liet de gemeente de strook voor de holle weg kasseien (tussen 1864 en 1893). In de daaropvolgende decennia pakte ze ook de holle weg aan. Het kasseien was voor 1930 klaar. Het verschil in tijdstip van aanleg is vandaag ook zichtbaar. Voor wie goed toekijkt is de strook vanaf de Bruulbeek tot voor de holle weg aangelegd in kasseien van Tiense kwartsiet met vlakken in Gobertange en Petit Granit. De holle weg bestaat overwegend uit Tiense kwartsiet, naar het einde toe porfier. De weg heeft een bolrond profiel en is eerder smal (tussen 270-300cm). Er is weinig of geen bebouwing langs deze weg. Dat verklaart waarom de weg nadien niet verder verhard of geasfalteerd is. Het hier ingetekende traject is representatief voor een kasseiweg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw.

 

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Algemeen Rijksarchief Brussel: Kaarten en plattegronden, reeks I, nr. 3093: Voorste en Achterste Bosbeemden in Lovenjoel, 1772, schaal 1:3157, Cartesius [online], https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_0002_000/510_0002_000_03093_000/510_0002_000_03093_000_0_0001.jp2 (geraadpleegd op 18 december 2019).
  • Algemeen Rijksarchief Brussel: Kaarten en plannen, reeks I, nr. 3100: Kaart van graslanden van de priester van Lovenjoel, 1771, schaal 1:4104, Cartesius [online], https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_0002_000/510_0002_000_03100_000/510_0002_000_03100_000_0_0001.jp2 (geraadpleegd op 18 december 2019).
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies, gemeenten Bierbeek en  Vertrijk.
  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 32-3 (1864).
  • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 32-3 (1893).
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 32-3 (1930).

 


Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  : 18-12-2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Weterbeekstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307702 (Geraadpleegd op 19-06-2021)