erfgoedobject

Kasseiweg Keizerstraat

landschappelijk element
ID
307703
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307703

Beschrijving

De Keizerstraat in Vertrijk is een 880m lange kasseiweg door een zacht glooiend landbouwgebied. Het tracé is een onderdeel van een langere historische verbindingsweg tussen Lovenjoel en Vertrijk. Dit 6km lange wegtracé bestond al zeker van in het midden van de 18de eeuw, bevestigd door de Villaretkaart, maar is ongetwijfeld ouder. Sommige delen van deze weg zijn gekasseid, zoals deze Keizerstraat of de Weterbeekstraat in Bierbeek. Andere onderdelen bestaan nu enkel nog als aardeweg of zijn geasfalteerd.

Pas diep in de 20ste eeuw is de Keizerstraat gekasseid. Tot 1952 noteerden cartografen het tracé als een aardeweg. Als we de topografische kaarten van het NGI mogen geloven, zou de aanleg dus in de tweede helft van de 20ste eeuw zijn gebeurd, wat vrij laat is. De aanleg was het initiatief van de gemeente Vertrijk met de bedoeling van de hoeve aan het kruispunt met de Soveneelstraat beter toegankelijk te maken. De weg is grotendeels met kasseien in Tiense kwartsiet aangelegd, met uitzondering van enkele herstelde of heraangelegde stroken. Ook de boordstenen zijn vaak van Tiense kwartsiet, afgewisseld met petit granit. Waar het tracé over een steiler stukje van de Galgeberg gaat, snijdt de weg zich in als een holle weg met gemengde houtkanten van eik en hazelaar.

 

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 32-3 (1952).

 


Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Keizerstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307703 (Geraadpleegd op )