erfgoedobject

Kasseiweg Bisschoppenstraat

landschappelijk element
ID
307707
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307707

Beschrijving

De Bisschoppenstraat verbindt Meerbeek met Benedenheide en passeert de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Het begin van de kasseiweg bij Benedeheide is aangelegd met porfier met bijmenging van Tiense kwartsiet in halfsteensverband. Als boordstenen is gebruik gemaakt van Petit Granit, Tiense kwartsiet en porfierstenen in de lengte. Het wegprofiel is licht bolrond en heeft langsgrachten. Nog voor de kapel is de kasseiweg heraangelegd met betonstroken langs weerszijden met uitzondering van de inrit van een akker die volledig is gekasseid. De weg loopt tussen uitgestrekte akkers met open zichten rondom en gaat bij Meerbeek over in een lichte holle weg met hakhout op de taluds. Hier is de weg verhard met een kleiner kasseitype dat aansluit op de gekasseide Meerbeeksdelleweg.

Historisch wegtracé

In het 17de-eeuws kaartboek van de abdij van Park te Heverlee staat de weg aangeduid als ‘Die naenhoff straete’ die langs het Wilderbos en tussen akkerpercelen zoals ’t groot Wilder block’ naar het gehucht Wilder loopt. Ook op de 18de-eeuwse kaarten is de weg een van de talrijke parallelle tracés die van het plateau naar de beekvallei bij Bierbeek afdalen. De Poppkaart duidt de weg aan als de ‘Boekke straet’, een verbindingsweg tussen Leuven en Neervelp. In de 19de eeuw is het Wilderbos grotendeels omgezet in akkerland zodat enkel toponiemen zoals ‘Grooten wilderbosch’ hier nog aan herinneren. Rond 1900 wordt een veldkapel opgericht langs de weg ter hoogte van de kruising met de ‘Brempt straat’. De weg bleef lange tijd onverhard, pas in de tweede helft van de 20ste eeuw werden delen van het wegtracé verhard ter hoogte van de bebouwing.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Verzameling Kaarten en plattegronden in Handschrift. Reeks II, nr. 8186, Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee (2). Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, schaal 1: 7969, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0035.jp2 en http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0034.jp2  (geraadpleegd op 20/12/2019)
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 19, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-3 (1970).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 20-12-2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Bisschoppenstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307707 (Geraadpleegd op 19-04-2021)