erfgoedobject

Velpestraat

landschappelijk element
ID
307718
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307718

Beschrijving

In Neervelp loopt de Velpestraat over de uitgestrekte akkers langs Molenhoek richting Willebringen. De weg werd heraangelegd met kasseien in Tiense kwartsiet en parallelle betonboorden. Van op de weg zijn er open zichten op het agrarisch landschap rondom. Ter hoogte van Molenhoek snijdt de weg zich in het plateau in en krijgt het karakter van een holle weg. Voorbij het kruispunt bij Molenhoek is de weg onverhard gebleven en takt aan op de Hertenstraat in Willebringen.

Historisch wegtracé

De Velpestraat is een van de twee parallelle wegen die op de 18de-eeuwse kaarten de dorpen Neervelp en Willebringen met elkaar verbond. Deze wegen liepen dwars over de akkers op het plateau naar belangrijke kruispunten zoals het kruispunt bij de Hertenstraat dat op de Vandermaelenkaart gemarkeerd wordt door een kruispuntboom. Op de Poppkaart wordt deze weg aangeduid als 'Tiensche baan' wat bevestigt dat dit traject deel uitmaakte van de hoofdroute naar Tienen. De weg werd vermoedelijk pas in de loop van de 20ste eeuw deels gekasseid in functie van een betere toegankelijkheid.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 3 en nr. 14, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • Vlaamse Landmaatschappij, Cultuurhistorisch jaaroverzicht 2017-2018, Brussel.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Velpestraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307718 (Geraadpleegd op )