erfgoedobject

Molenhoek

landschappelijk element
ID
307719
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307719

Beschrijving

De Molenhoek is een kasseiweg die van bij het kruispunt aan de molenaarswoning noordwaarts loopt richting Vertrijk. De kasseiweg is recent heraangelegd in Tiense kwartsiet met parallelle betonboorden. De Molenhoek kruist de kasseiweg Velpestraat en loopt verder als onverharde holle weg. De weg leidt tot op het plateau en loopt door op de berm van de E40. De holle weg slingert tussen bermen met gemengde houtkanten en loopt tot op het plateau waar er open zichten zijn op het agrarisch landschap rondom.

Historisch wegtracé

Op de 18de-eeuwse kaarten doorkruist de weg de uitgestrekte akkers op het plateau tussen Willebringen en Vertrijk en vormt de meest directe verbindingsroute tussen de twee dorpen. De naam van de straat verwijst naar de windmolen die op het kruispunt bij Willebringen werd opgericht in de tweede helft van de 18de eeuw. Op de Poppkaart wordt de weg aangeduid als Molenstraat die langs het Molenveld passeert en uiteindelijk splitst in de Molenweg en de Konijneweg. De Atlas der Buurtwegen vermeldt de weg als Zavelstraat wat mogelijk wijst op lokale zandwinning in de holle weg. Ook in het 17de-eeuws kaartboek van de abdij van Park te Heverlee wordt deze naam gebruikt.

De weg werd vermoedelijk pas in het midden van de 20ste eeuw gekasseid als deel van het gehucht Molenhoek. Dit gebeurde in een tweede fase nadat eerst de hoofdwegen in het dorp waren verhard. Begin de jaren 1980 werd dwars door de weg de autostrade aangelegd waardoor de verbinding met Vertrijk werd verbroken.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en Plannen, reeks II, nr. 8186 Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee (2). Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, schaal 1:5827, Cartesius [online] (geraadpleegd op 6/01/2020). http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0041.jp2
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 1, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1927).
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1952).
  • Vlaamse Landmaatschappij, Cultuurhistorisch jaaroverzicht 2017-2018, Brussel.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Molenhoek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307719 (Geraadpleegd op )