erfgoedobject

Kasseiweg Kattestraat

landschappelijk element
ID
307720
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307720

Beschrijving

De Kattestraat is een kasseiweg die aftakt van de weg van Honsem naar Willebringen en het plateau oversteekt richting Neervelp. De weg werd recent heraangelegd met kasseien in Tiense kwartsiet tussen parallelle betonboorden. Van op het plateau zijn er open zichten op het agrarisch landschap rondom en de naburige dorpen. De weg kruist de Tiense baan en snijdt zich als holle weg dieper in het plateau in tussen taluds met opgaande bomen en hakhout. De kasseiweg daalt af naar de beekvallei van de Velp en volgt daarbij de natuurlijke rand van het plateau.

Historisch wegtracé

Op de 18de-eeuwse kaarten vormt de weg de rechtstreekse verbinding tussen Honsem en Neervelp die ook langs de hoeve Mingelo passeert. De weg maakt deel uit van een netwerk van vaak holle wegen die het plateau doorkruisen om de verschillende dorpen en gehuchten met elkaar te verbinden. Op de Poppkaart wordt de weg al aangeduid als Kattestraat. De weg werd vermoedelijk pas laat in de 20ste eeuw gekasseid aangezien voorrang werd gegeven aan de wegen in de dorpen en de verbindingswegen.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 5 en nr. 6, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • Vlaamse Landmaatschappij, Cultuurhistorisch jaaroverzicht 2017-2018, Brussel.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Kattestraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307720 (Geraadpleegd op )