erfgoedobject

Bevekomsestraat

landschappelijk element
ID
307722
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307722

Beschrijving

De Bevekomsestraat vertrekt in het centrum van Honsem bij het kruispunt met wegkapel en passeert langs enkele hoeves om vervolgens tussen uitgestrekte akkers te lopen richting de grens met Waals-Brabant. Voorbij de hoeves wordt de weg een kasseiweg in Tiense kwartsiet die recent werd heraangelegd tussen parallelle betonboorden. Ter hoogte van het kruispunt met de deels gekasseide Overhemstraat snijdt de weg zich dieper in op het plateau en krijgt het karakter van een holle weg. Voorbij dit kruispunt gaat de kasseiweg over in een onverharde weg die over de kouter loopt en open zichten biedt op het agrarisch landschap rondom.

Historisch wegtracé

Op de Kabinetskaart van de Ferraris is deze weg de hoofdverbinding tussen Honsem en Bevekom die dwars over de akkers loopt en de grens oversteekt met het 'Enclavement Liégois'. Een netwerk van vaak holle wegen stond in voor de ontsluiting van de verschillende dorpen en gehuchten aan de rand van het plateau. In het 17de-eeuws kaartboek van de Abdij van Park te Heverlee staat de weg vermeld als de 'straete van willebringen op bevecom’. Het kruispunt met de Overhemstraat is gemarkeerd door een wegkruis en de weg loopt richting de 'limiet' of grens tussen Bevekom en Meldert. Op de 19de-eeuwse kaarten wordt de weg aangeduid als 'Bevecomschen weg' die passeert langs uitgestrekte akkerpercelen zoals 'Rodt veld' en 'Nieuwe block'. De weg werd vermoedelijk gekasseid in de eerste helft van de 20ste eeuw waarbij er voorrang gegeven werd aan het kruispunt met de Overhemstraat dat erosiegevoelig was omwille van de holle weg. Tegen de jaren 1950 is het volledige wegtracé verhard.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en Plannen, reeks II, nr. 8186 Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee (2). Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, schaal 1:7725, Cartesius [online] (geraadpleegd op 9/01/2020). http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0042.jp2
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 27, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1927).
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1952).
  • Vlaamse Landmaatschappij, Cultuurhistorisch jaaroverzicht 2017-2018, Brussel.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bevekomsestraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307722 (Geraadpleegd op )