erfgoedobject

Kruispuntlinde

landschappelijk element
ID
307728
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307728

Beschrijving

Op het kruispunt van de Middelbosstraat en Sint-Hilariusgat staat een opgaande linde. De top van de boom is uitgebroken zodat nu nog vier gesteltakken overblijven. De linde markeert het kruispunt van twee landbouwwegen en vormt een herkenningspunt dat van ver in de omgeving zichtbaar is. Het belang van de boom als oriëntatiepunt blijkt uit het feit dat de boom sinds de 18de eeuw in de cartografische bronnen wordt afgebeeld tot op de latere topografische kaarten van België.

Op de 18de-eeuwse kaarten markeert een boom het kruispunt van vijf wegen op de kouter tussen Bierbeek en de ontginning Kleine Heide. De Atlas der Buurtwegen en de Poppkaart vermelden de 'Vuylstraat' (buurtweg nr. 12), de 'Lommerbosch straat' (buurtweg nr. 26), de 'Vliermanstraat' (voetweg nr. 77) en de 'sentier du Tilleul' (voetweg nr. 79). Na het midden van de 20ste eeuw vervaagt de Vliermanstraat om tegen de jaren 1980 volledig te verdwijnen. Ook de 'sentier du Tilleul' is dan verdwenen.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-3 (1970).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kruispuntlinde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307728 (Geraadpleegd op )