erfgoedobject

Kasseiwegen Spiegelbosstraat-Keibergstraat

landschappelijk element
ID
307730
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307730

Beschrijving

Waar de Merbeekstraat overgaat in de Spiegelbosstraat worden onder de asfalt de kasseien zichtbaar. De kasseiweg is aangelegd in Tiense kwartsiet en porfier in onregelmatig verband. De weg wordt begrensd door betonboorden en vervolgens boordstenen in Petit Granit. Ook in de samenstelling van de kasseien domineert dan de meer regelmatige Petit Granit in halfsteensverband. De weg is licht ingesneden en loopt tussen taluds met jong hakhout en opgaande eiken. In de bocht eindigt de kasseiweg en gaat over in een asfaltweg parallel met de E40.

Aan de overkant van de autostrade ligt de Keibergstraat die naar het zuiden doorloopt tot in het centrum van Bierbeek en deels gekasseid is. Een eerste kasseistrook ligt in het verlengde van de Spiegelbosstraat en is in hoofdzaak aangelegd met regelmatige kasseien in Petit Granit en boordstenen in hetzelfde materiaal. Vervolgens krijgt de kasseiweg een meer gemengde samenstelling met porfier en Tiense kwartsiet. Het wegprofiel is licht bolrond en het wegtracé is uitgesproken rechtlijnig. Dichter bij de bebouwing is de kasseiweg afgedekt met een asfaltlaag. Een tweede kasseistrook start bij de Sint-Barbarakapel op het kruispunt met de Middelbosstraat en loopt tot net voorbij een boerderij. Hier draait de weg af naar het westen als onverharde losweg met rechtstreeks uitzicht op de hoeve Schotteshof. Rechtdoor loopt eveneens een onverharde voetweg, het Kruypad, tot in Bierbeek. De kasseiweg werd recent heraangelegd met kasseien en boordstenen in hetzelfde materiaal. Oorspronkelijk liep de kasseistrook van bij het kruispunt met de Ruisbroekstraat en bestond uit hoofdzakelijk porfier kasseien tussen boordstenen van Petit Granit. De kasseiweg heeft een licht bolrond profiel en loopt tussen uitgestrekte akkers. De zone voor de Sint-Barbarakapel werd aangelegd met kasseien in Tiense kwartsiet en boordstenen in Petit Granit

Historisch wegtracé

In de 18de eeuw behoren beide wegen tot eenzelfde tracé dat van in Meerbeek over het plateau en de 'Wigaert Berg' loopt richting Bierbeek. Van op deze weg leiden verschillende zijwegen naar het centrum van Bierbeek en naar de hoeve Schotteshof. Samen met een parallel tracé dat de beekvallei volgt, ontsluit deze weg de landbouwgronden op het plateau tussen de Mollendaalbeek en een zijtak. Op de Poppkaart en in de Atlas der Buurtwegen wordt de weg aangeduid als 'Chemin de Lovenjoul' met een breedte van 5m. De weg maakte toen deel uit van de grote verbindingsroute tussen Bierbeek en Lovenjoul. Het wegdeel voorbij de bocht staat ook gekend als de weg naar Schotteshof. Eind 19de-begin 20ste eeuw wordt de kapel op het kruispunt met de Middelbosstraat opgericht. De weg blijft lange tijd onverhard en wordt vermoedelijk pas in de jaren 1970 gekasseid. In de eerste helft van de 20ste eeuw vervaagt de verbinding met Bierbeek tot een voetweg en blijft onverhard.

In de jaren 1980 wordt de autosnelweg E40 tussen Brussel en Luik vervolledigd en dit tracé doorsnijdt de verbindingswegen tussen Meerbeek en Ruisbroek. In navolging hiervan wordt de Spiegelbosstraat verlengd tot een parallelweg met de E40. Aan de overzijde loopt de Keibergstraat dood op de autostrade.

De verschillende gekasseide wegdelen vormen relicten van de noord-zuidverbinding die parallel met de Mollendaalbeek de verschillende dorpen en gehuchten met elkaar verbond. De link tussen de Spiegelbosstraat en de Keibergstraat blijkt duidelijk uit het type kassei dat nog langs weerszijden van de autosnelweg is bewaard gebleven en bevestigt dat het om hetzelfde historisch wegtracé gaat.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 7, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-2 (1970).

 

 

 


Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 04-02-2020


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiwegen Spiegelbosstraat-Keibergstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307730 (Geraadpleegd op 18-06-2021)