erfgoedobject

Kasseiweg Middelbosstraat

landschappelijk element
ID
307731
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307731

Beschrijving

Bij de Sint-Barbarakapel splitst de Middelbosstraat zich af van de Keibergstraat. Deze kasseiweg werd recent heraangelegd met regelmatige rechthoekige kasseien in halfsteensverband tussen parallelle betonboorden. De weg loopt tot een volgende splitsing gemarkeerd door een kruispuntlinde waar de weg vervolgt als betonbaan naar het oosten.

Historisch wegtracé

In de 18de eeuw maakt deze weg deel uit van een netwerk aan vaak onverharde wegen dat de uitgestrekte landbouwgronden op het plateau ten noordoosten van Bierbeek ontsluit. Waar nu de Sint-Barbarakapel staat, kwamen meerdere wegen samen die in verbinding stonden met de beekvalleien, de gemene heide en de omliggende gehuchten. Een tweede wegenknooppunt werd gemarkeerd door een boom en zorgde voor verbinding met het gehucht 'Kleyn Heyde'.

Op de Poppkaart wordt de weg aangeduid als 'Fliermans straat', in de Atlas der Buurtwegen maakt de weg deel uit van het traject Opvelp-Leuven, gekend als 'Vuyl straat'. De weg werd pas laat verhard. Tegen 1970 was een eerste deel van de weg gekasseid in functie van de woning die hier werd ingeplant. Op de topografische kaart van 1970 is ook de rest van het tracé verhard tot aan de Sint-Barbarakapel. Bij het kruispunt met de linde liep de weg oorspronkelijk rechtdoor naar Kleine Heide. Op de topografische kaart van 1930 wordt deze weg nog slechts als voetweg weergegeven en tegen 1980 is dit tracé volledig vervaagd. 

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 12, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-3 (1930).
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-3 (1952).
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-3 (1970).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Middelbosstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307731 (Geraadpleegd op )