erfgoedobject

Processieweg

landschappelijk element
ID
307732
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307732

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Bierbeek
    Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2005

Beschrijving

Ten westen van de parochiekerk Sint-Hilarius start een voetweg die de oever van de Mollendaalbeek volgt. De voetweg is ook gekend als Kalverweg en is aangelegd met rechthoekige kasseien in onder andere Tiense kwartsiet in halfsteensverband. Langs weerszijden is de weg begrensd door betonboorden. De kasseiweg loopt door een bosje en maakt dan een bocht van negentig graden om verder te slingeren naar de toegang tot de begraafplaats ten zuiden van de kerk. In de bocht loopt het tracé van de voetweg echter verder parallel met de Mollendaalbeek als onverhard pad. Deze voetweg loopt verder door naar het zuiden tot aan de Krabbesheidestraat.

Historisch wegtracé

Op de 18de-eeuwse Villaretkaart loopt de voetweg ten zuiden van de parochiekerk parallel met de beek. De Atlas der Buurtwegen duidt de voetweg aan als ‘sentier de la Place’, als verbinding tussen het dorpsplein aan de kerk en ‘Maison Tilkarts’ ingeplant op het einde van de weg. De voetweg heeft een breedte van 1,6m. Ter hoogte van hoeve Bordingenhof is er een oversteekplaats voorzien op de beek naar een voetweg die door de vallei naar de hoeve leidt. Op de Poppkaart wordt deze voetweg aangeduid als ‘sentier de l’Eglise’ en loopt door tot aan de kerk. Onderweg sluit nog een tweede voetweg hier op aan genaamd ‘sentier du presbytère’.

Na de jaren 1990 wordt ten zuiden van de parochiekerk een nieuwe begraafplaats ingericht op Mevrouwkensveld. Van op de voetweg wordt een aansluiting voorzien op een pad naar de toegang tot de begraafplaats en dit tracé wordt gekasseid. Het vervolg van de voetweg langs de beek blijft echter onverhard. De naam Kalverweg gaat terug op 'calvarieweg' en bevestigt de functie van dit tracé als verbinding tussen de omliggende gehuchten en grote boerderijen enerzijds en de parochiekerk anderzijds.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 93, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.

 


Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 05-02-2020


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Processieweg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307732 (Geraadpleegd op 14-06-2021)