erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
30775
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30775

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, na gedeeltelijke verwoesting, hersteld naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920. Boerenhuis deels (voornamelijk bedaking) afgebrand in 1936, waarna heropgebouwd naar het bestaande, zie zijgevelsteen rechts "Ignace Van den Peereboom" "Luik 1936" en de talrijke bouwnaden en verbouwingssporen. Wederopbouwhoeve teruggaand op de regionale hoevebouw zie opstelling: losse opstelling van boerenhuis, stalletje (nokrichting parallel aan het huis), stal- en schuurvleugel (nokrichting loodrecht op het huis), respectievelijk ten noorden en ten oosten van een begrind en begraasd erf; geasfalteerde erfoprit ten noorden, rechts van het boerenhuis met aflijnende stoep; materialen: verankerde, rode baksteenbouw; zadeldaken (mechanische pannen), bij het boerenhuis deels mank en met overstekende rand op houten modillons; bakstenen strekken voor de getoogde huis- en stalopeningen; vensters met houten luiken; rechthoekige zijdeur en enkele stalopeningen onder cementen latei; schuurgedeelte en afzonderlijk stalletje in vakwerkbouw met bakstenen vullingen van een halve baksteen (spaarzaam bouwsysteem); indeling: boerenhuis, thans aanleunend bij het langgestrekte type, zie twee toegevoegde links gelegen (paarde)staltraveeën, met dubbelhuis en twee rechtse opkamertraveeën boven getraliede kelderopening; links aanleunend stalletje onder lessenaarsdak; stalletje eertijds ast met snijkamer en bakoven; stalvleugel met onder meer aansluitende dwarsschuur, zie rechthoekige schuurpoort onder houten balk, ter hoogte van de dorsvloer.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 4166.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30775 (Geraadpleegd op )