erfgoedobject

Dreef met doorgeschoten haag en kapelboom

landschappelijk element
ID
307763
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307763

Beschrijving

Het pad door de Gallatasbossen wordt geflankeerd door een aantal grote, opgaande zomereiken (Quercus robur). Doordat een groot deel van de bomen nog bewaard zijn gebleven, is het dreefaspect hier nog goed aanwezig.

Waar het pad langs de rand van het bos loopt, bevindt er zich -tussen de zomereiken- ook een oude beukenhaag langs de weg. Door nalatig onderhoud is deze doorheen de jaren doorgeschoten. Op de hoek van het uiterste bosperceel richting Doomkerke staat de grootste zomereik uit de dreef. Mogelijks fungeert deze boom als hoekboom. In de zomereik is tevens een houten, blauw geschilderd boomkapelletje bevestigd, met daarin een beeltenis van Jezus aan het kruis. Vanaf deze plek heeft men ook een zicht op de kerk van Doomkerke.

De dreef maakte deel uit van het ontginningslandschap rond "Goed te Gallatas".

 

  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39 (onuitgegeven werkdocumenten).

 


Auteurs :  Schepens, Annelies
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Voetweg Doomkerke - Gallatasbossen

  • Is gerelateerd aan
    Goed te Gallatas


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dreef met doorgeschoten haag en kapelboom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307763 (Geraadpleegd op )