erfgoedobject

Voetweg Doomkerke - Gallatasbossen

landschappelijk element
ID
307769
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307769

Beschrijving

Midden in de Gallatasbossen in Doomkerke loopt een pad dat het boswachtershuis en koetshuis verbindt met de dorpskern van Doomkerke. De (kerk)wegel loopt deels door het bos en deels door de velden, richting de Carolus Borromeuskerk en het dorpsschooltje. Het is tevens een oude verbindingsweg tussen de Bruggesteenweg en de Brandstraat.

Deze historische bossen waren destijds onderdeel van het "Goed te Gallatas". Vanaf de kerkwegel vertrekt een dreef richting deze historische hoeve. In de Atlas der Buurtwegen (1844) staat het pad ingetekend als een afzonderlijk perceel. Het boswachtershuis en koetshuis zijn in deze periode opgericht, maar nog niet op de kaart ingetekend. Ook de parochiekerk werd pas opgericht eind 19de eeuw. De weg is dus wellicht ouder dan deze gebouwen en maakte deel uit van een grotere ontginningsstructuur rond het Goed te Gallatas dat in dit bosgebied is aangelegd en deels zichtbaar is op de Kabinetskaart van de Ferraris. Deze ontginning is kenmerkend voor de periode rond de 18de en 19de eeuw waarbij men vele "woeste gronden" in deze contreien ontgonnen werden. Al heeft het goed een nog oudere ontstaansgeschiedenis.

 

 • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
 • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
 • VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs :  Schepens, Annelies
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dreef met doorgeschoten haag en kapelboom

 • Is gerelateerd aan
  Burgerhuis

 • Is gerelateerd aan
  Goed te Gallatas

 • Is deel van
  Ruiselede


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Voetweg Doomkerke - Gallatasbossen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307769 (Geraadpleegd op )

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.