erfgoedobject

Hoeve Ter Camere

bouwkundig element
ID
30777
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30777

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ter Camere
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "Ter Camere", zie naambord tegen de huisgevel. Losse, L-vormige opstelling van verankerde, bakstenen hoevegebouwen onder deels mank zadeldak (mechanische pannen) met overstekende rand op houten modillons. Grosso modo geasfalteerd erf met aflijnende stoepen, bereikbaar via zuidoostelijke erfoprit, aan straat gemarkeerd door linden en een trek. Grastuintje met hondenhok onder notelaar, ten oosten. Drenkplaats en rest van vroegere boomgaard ten noorden - noordoosten. Recente loods en varkensstal, respectievelijk ten zuidwesten en noordwesten van het hof.

Ten noordwesten, boerenhuis (nokrichting parallel aan de straat), aanleunend bij het langgestrekte type zie vier links gelegen staltraveeën + vier traveeën + twee opkamertraveeën + drie rechts gelegen staltraveeën, en één bouwlaag, gedateerd 1770 door middel van gele bakstenen, opgenomen in het metselverband van de rechter zijgevel. Rode baksteenbouw met gebruik van gele bakstenen voor hoekbanden en omlijstingen van de muuropeningen. Meerdere bouwnaden en sporen van aanpassingen. Getoogde muuropeningen, deze rechts van de deur met geelbakstenen omlijsting: keldervensters, beluikte vensters en deur met verdeeld bovenlicht. Verlaagde, arduinen lekdrempels.

Aangepast linker stalgedeelte: vroeger wagenhuis (?), zie behouden geelbakstenen poortomlijstingen; rechthoekige muuropeningen onder betonnen latei. Achtergevel, ter hoogte van de opkamer: rechthoekige kelderopeningen onder rollaag, voorzien van houten, getralied kozijn onder houten balk, en beluikte, getoogde opkamervensters onder strekse latei met geelbakstenen rechtsbanden. Rechter zijgevel met vermeld jaartal, aan weerszij van een getoogde geelbakstenen vensteromlijsting; ruitvormig metselaarsteken van gele bakstenen in de top.

Ten zuidwesten, dwarsschuur (nokrichting loodrecht op het huis) met links wagenhuisgedeelte gedateerd 1798 door middel van gevelsteen in top van rechter zijgevel. Gele baksteenbouw. Lange gevels: horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeting; rechthoekige muuropeningen onder meer poorten, staldeuren en houten hek ter hoogte van het wagenhuis. Aanbouwsel onder aansluitend lessenaarsdak, tegen de achtergevel. Nieuw gemetselde rechter zijgevel; hergebruikte kozijndeur met accoladebogige bovendorpel waarop jaartal 1770, volgens bewoner afkomstig van het boerenhuis.

Interieur: zeven traveeën tellend schaargebint met geschoorde makelaar; meerdere inscripties met catering, gekerfd in de houten afscheiding van de tasruimte. Ten zuidoosten, links van de oprit, hopast onder zadeldak (nokrichting loodrecht op het huis) met trekschouw. Voornamelijk getoogde muuropeningen onder strekse latei. Behouden ijzeren lattenzoldering.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Ter Camere [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30777 (Geraadpleegd op )