erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
30779
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30779

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nieuwgebouwde, aan de baan gelegen, hoeve naar ontwerp van architect C. Schmidt (Poperinge) van 1921, teruggaand op de regionale hoevebouw zie, opstelling: losse, U-vormige opstelling van boerenhuis (nokrichting loodrecht op de straat), stal- en schuurvleugel (nokrichting loodrecht op de huis), respectievelijk ten zuidwesten, noordwesten en zuidoosten van deels begrind, deels gekasseid erf met aflijnende geplaveide voetpaden; zuidoostelijke erfoprit; aanplanting: straatzijde afgezet met doornhaag; moestuin ten zuiden van het erf; materialen: verankerde baksteenbouw; bakstenen kordon ter markering van de plint van het boerenhuis; pannen (mechanische) zadeldaken met overstekende rand op houten, geprofileerde modillons, onderbroken bij de schuur; arduinen lekdrempels voor de rechthoekige huisopeningen in korfboogomlijsting; strekse lateien en bakstenen lekdrempels voor de getoogde stalopeningen; wagenhuis afgesloten door middel van houten hekken onder houten latei, gecombineerd met korfbogige ontlastingsboog; indeling: boerenhuis met twee linker opkamertraveeën in erfgevel, boven twee korfbogige kelderopeningen; aangebouwde keuken met bakhuis onder wolvedak tegen rechter zijgevel, stalvleugel met linker paardenstallen; dwarsschuur met van links naar rechts wagenhuis, stalgedeelte, dorsvloer - thans verbouwd tot stal-, aardappelkelder en garage ter vervanging van vroegere stal. Recente loods ten noorden achter de stalvleugel.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30779 (Geraadpleegd op 23-06-2021)