erfgoedobject

Tweegezinswoning

bouwkundig element
ID
30783
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30783
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tweegezinswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Tweegezinswoning in regionaliserende bouwtrant, daterend van de jaren 1920, hoog ommuurd voortuintje en achterliggende tuin met waterzuiveringsstation, omhaagd aan straatzijde. Breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen) met klimmende dakkapellen. Witbeschilderde baksteenbouw op gepikte plint. Spiegelbeeldschema. Aflijnende tandlijst onder overhoekse muizentand. Breed middenrisaliet van een venstertravee, uitlopend op puntgevel met dakvenster onder haaks zadeldak. Typerende aandaken met muurvlechtingen en schouderstukken, ook voor de zijgevels. Rechthoekige muuropeningen, licht verdiept in een getoogde of korfbogige omlijsting, en voorzien van houten kozijnen: kruis-, bol- en kloosterkozijnen, in de voorgevel beluikt op de begane grond; drielicht ter hoogte van het risaliet; kleine roedeverdeling; kozijndeuren met bovenlicht, bij nummer 32 met accoladebogige tussendorpel en ruitvormige roedeverdeling voor het bovenlicht, weerszijden laatst genoemde. Vernieuwd houtwerk bij nummer 30, qua vormgeving aansluitend bij de traditie, echter vreemde houtsoort. Zijpuntgevels met gemarkeerde schoorsteentravee, en rechthoekige kelderopeningen onder getoogde ontlastingsboog. Eveneens onderkelderde achtergevel met grosso modo analoge ordonnantie als de voorgevel; lage aanbouwsels onder lessenaarsdak weerszijden middenrisaliet.

Rechts achterin de tuin, verankerd gebouw van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond, onder zadeldak (mechanische pannen, nokrichting parallel aan de straat), aan weerszijden voorzien van drie haakse uitbouwen onder parallelle zadeldaken; ingebouwde vierkante toren onder tentdak (leien) met overkragende rand op houten schoorstukken. Regionaliserende stijl, zie zijpuntgevels met aandaken, schouderstukken, topstuk en muurvlechtingen; pseudo-kozijnvensters te weten bolkozijnen, twee- en drielichten, met dorpels en tussenstijlen van Euvillesteen, onder getoogde of rondbogige ontlastingsboog; schouderboogdeur met bovenlicht en zoldervenster in vorm van bolkozijn, gevat in gezamenlijke rondboogomlijsting, in linker risaliet. Oculus in de top van de centrale uitbouw, aan de straatgevel gewijzigd tot een lichtgleuf. Aanbouwsels onder lessenaarsdak, tegen de achtergevel.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tweegezinswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30783 (Geraadpleegd op )