erfgoedobject

Architectenwoning Antoine Jean François Cuypers

bouwkundig element
ID
307893
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307893

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, als eigen woning gebouwd door de architect Antoine Jean François Cuypers, naar een ontwerp uit eind 1873, uitgevoerd in 1874. Gelijktijdig realiseerde hij op het aanpalende perceel het hotel Auguste Siron. Beide woningen vormen een ensemble met de gelijktijdig opgetrokken aannemerswoning Octave Haesaert op het rechts aanpalende perceel.

Antoine Jean François Cuypers, in 1836 geboren in het Nederlandse Breda als zoon van stadsarchitect Antonius Joannes Franciscus Cuypers, studeerde vanaf 1853 architectuur in Antwerpen. Zijn vermoedelijk eerste bouwproject in de stad uit 1869, betrof twee gekoppelde burgerhuizen voor eigen rekening aan de Frankrijklei. Toen nog gevestigd in Maastricht, verhuisde hij in 1873 met zijn echtgenote Louise Mertens (°Antwerpen, 1840) naar Antwerpen. De eigen woning in de Osystraat verruilde hij al na een vijftal jaar voor één van de panden uit 1869 aan de Frankrijklei (gesloopt). Uit de jaren 1869 tot 1898 zijn een beperkt aantal bouwdossiers geïdentificeerd, voor burgerhuizen in een conventionele neoclassicistische stijl.

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand en schijnvoegen op de begane grond, rust op een hoge, geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door waterlijsten en cordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op de middentravee. Deze wordt op de bel-etage gemarkeerd door een balkon met bewerkte voluutconsoles en een doorgetrokken balustrade. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen. De bovenvensters zijn gevat in geriemde omlijstingen met stucsleutel, achtereenvolgens met een balustrade en een casement in de borstwering. Van het klassieke hoofdgestel met stucwerk in de fries is de kroonlijst vernieuwd.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1873#1123; vreemdelingendossier 481#10523.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2020


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Architectenwoning Antoine Jean François Cuypers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307893 (Geraadpleegd op 20-06-2021)