erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
307897
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307897

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met neoromaanse inslag, als eigen woning opgetrokken door de burgerlijk ingenieur Hendrik Desideer Baelden (Bulskamp, 1851-Antwerpen, 1901), naar een ontwerp uit 1895. Beroepshalve ‘ondersektie-overste’ bij de Staatsspoorwegen in Antwerpen, maakte Baelde naam als dichter en toneelschrijver, auteur van drama’s in verzen als “Varli de Zanger” (1884) en “Christina van Borluut” (1886).

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De lijstgevel met enkelhuisopstand onderscheidt zich door een expressief, plastisch parement uit rood baksteenmetselwerk, verwerkt in kruisverband met knipvoegen. Paarsrode klampsteen wordt daarbij uit decoratief oogpunt geaccentueerd door oranjerode papesteen. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de geblokte en gebouchardeerde plint met schuine afzaat, van witte natuursteen voor lisenen, het balkon, lateien, lekdrempels, boogaanzet- en gevelstenen, ontlastingsbogen, vensterposten en steigergaten. Een verwantschap met de eigentijdse spoorwegarchitectuur valt gezien het beroep van de bouwheer-ontwerper niet te ontkennen.

Regelmatig van ordonnantieschema, legt de compositie de klemtoon op het rondbogig afgewerkte middenrisaliet. Dit laatste wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een gevelsteen met de inscriptie “1895”, en een balkon met bewerkte consoles, een geajoureerde borstwering en postamenten met ruitmotief, en siersmeedwerk. Getoogde muuropeningen op de begane grond, de inkomdeur in de rechter travee. Op de eerste verdieping worden de rechthoekige vensters bekroond door rondboogvelden gevuld met metselwerk in overhoeks tandverband, en draagt de borstwering in de zijtraveeën tweekleurige baksteenmozaïeken in ruitpatroon rond een diamantkop. De tweede verdieping onderscheidt zich door rechthoekige tweelichten met een middenpijler, gekoppelde rondboogvelden met dezelfde vulling, en spaarvelden met een boogfries of rondboog in de borstwering. Een houten kroonlijst met klossen en tandlijst boven steigergaten vormt de gevelbeëindiging. Bewaard houten vensterschrijnwerk, de smeedijzeren inkomdeur met waaier dateert mogelijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1895#752.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307897 (Geraadpleegd op )