erfgoedobject

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID
307904
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307904

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Fr. Verzwijvelen, naar een ontwerp door Henri Frans Van Steenbergen uit 1902. Deze aannemer en bouwmeester had op het rechts aanpalende perceel in 1901 al een gelijkaardige woning gebouwd, die hij vervolgens zelf enkele jaren betrok. Van Steenbergen, de jongere broer van Martin Van Steenbergen, met wie hij aan het begin van zijn loopbaan kort samenwerkte, was in Antwerpen actief van de late jaren 1880 tot midden jaren 1920.

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand rust op een bewerkte en geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de puilijst en cordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op de middenas. Deze wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een gebogen fronton en een balkon met doorgetrokken balustrade, beide op voluutconsoles. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen. Op de begane grond zijn de geriemde omlijstingen van de inkomdeur en vensters geblokt, doorlopend in platte banden, en rusten de lekdrempels op voluutconsoles waartussen diamantkoppen. De eerste verdieping onderscheidt zich door geriemde omlijstingen met rozetten op de doorgetrokken imposten, chutes op de middenpenanten, en in de zijtraveeën balustrades en entablementen met een doorgetrokken architraaf en gestrekte waterlijst op voluten. Op de tweede verdieping gaan de vlakke vensteromlijstingen vanaf de doorgetrokken imposten over in geriemde omlijstingen met sluitsteen. Een klassiek hoofdgestel vormt de gevelbeëindiging, samengesteld uit een gelede architraaf, een fries met geblokte spiegels en een houten kroonlijst op modillons, tandlijst en uitgelengde, bewerkte voluutconsoles met guttae, gekoppeld in de middentravee. Het houten schrijnwerk van de vleugeldeur met siersmeedwerk en de guillotineramen van de benedenvensters is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies, de gietijzeren voetschraper en de metalen jaloeziekapjes.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda de begane grond, geflankeerd door de keuken annex pomphuis en wc in de achterbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1902#571.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2020


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307904 (Geraadpleegd op 12-06-2021)