erfgoedobject

Kasseiweg Nerm

landschappelijk element
ID: 307963   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307963

Beschrijving

Van op de hoofdweg in het gehucht Nerm loopt een zijweg zuidwaarts het plateau op. De weg is gekasseid met Tiense kwartsiet in onregelmatig verband en heeft een uitgesproken bolrond profiel, afgeboord met kasseien in Tiense kwartsiet. De kasseiweg slingert tussen weilanden en is sterk ingesneden. Deze holle weg loopt tussen steile taluds met hakhout van esdoorn en imposante hakhoutstoven van es. Tengevolge van erosie van de bermen is het wegdek sterk overstoven en is de wegbreedte gereduceerd tot circa 2.30m. In de bochten is er spoorvorming. Net voor de top van het plateau kruist de holle weg een onverharde weg en vervolgens de Walestraat om vanaf hier verder te lopen als onverharde weg.

In het 17de-eeuwse kaartboek van de abdij van Park te Heverlee staat deze weg aangeduid als deel van een kruispunt genaamd 'die VII wegen'. Op de 18de-eeuwse historische kaarten maakt de weg deel uit van het netwerk van min of meer parallelle holle wegen die Nerm verbinden met de uitgestrekte akkers ten zuiden van het gehucht. De weg is ook de directe verbindingsweg met het verder zuidwaarts gelegen dorp Zétrud-Lemay.

Het kruispunt met de Walestraat wordt op de Vandermaelenkaart gemarkeerd door een kruispuntboom, de 'Arbre Madelaine'. De Atlas der Buurtwegen vermeld de weg als 'Lummendaelschen weg', een verwijzing naar een akker op de zuidoostelijke flank van het plateau. De wegbreedte in de 19de eeuw is ruim 6.6m wat het belang van dit tracé als verbindingsweg aantoont. De weg werd net zoals de Walestraat gekasseid rond het midden van de 20ste eeuw. Het holle karakter van de weg maakte het tracé gevoelig voor erosie zodat dit tracé eerder werd verhard in functie van een betere begaanbaarheid. De huidige kasseiweg vormt een relict van de historische verbindingsweg met Zétrud-Lemay.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en Plannen, reeks II, nr. 8186, Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee (2). Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, schaal 1:9198, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0049.jp2 (geraadpleegd op 11/06/2020).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut.

 

 


Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 11-06-2020


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasseiweg Nerm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307963 (Geraadpleegd op 06-08-2020)