erfgoedobject

PLataan als hoekboom

landschappelijk element
ID
307971
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307971

Beschrijving

Kolmontbos volgt in het oosten de steile helling van de Fonteinbeek. Op de grens van het bos met het aanpalend weiland staat vlakbij de beek een driestammige plataan. De omtrek gemeten op 50cm hoogte bedraagt 503cm en de afzonderlijke stammen meten 250, 219 en 125cm. De plataan markeert de hoek van twee kadastrale percelen zoals reeds zichtbaar op het primitief kadasterplan opgesteld in de periode 1840-1843. Vermoedelijk werd deze plataan als hoekboom aangeplant in de 19de eeuw als deel van de parkaanleg bij het kasteel van Kolmont net zoals een tweede plataan in de beekvallei. De plataan vervult vandaag nog steeds de functie van hoekboom. 

 


Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 16-06-2020


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kasteel van Kolmont

  • Is gerelateerd aan
    Plataan in zichtas Kasteel Kolmont

  • Is deel van
    Neerrepen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: PLataan als hoekboom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307971 (Geraadpleegd op 26-02-2021)