erfgoedobject

Holle weg

landschappelijk element
ID
307977
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307977

Beschrijving

Een holle weg doorkruist het Kolmontbos van zuidwest naar noordoost. Het betreft een vrij recht wegtracé dat dwars op de helling loopt en zich diep heeft ingesneden. Langs weerszijden van de holle weg werden Amerikaanse eiken aangeplant. Langs één zijde van de weg staat ook een rij van een vijftal knothaagbeuken waarvan het dikste exemplaar een stamomtrek heeft van 167cm. Mogelijk vormen de knotbomen een relict van een oude kaphaag.

Dit wegtracé valt samen met een perceelsgrens op het Primitief Kadasterplan. Op de topografische kaart van 1939 maakt het wegtracé deel uit van een rondgang in het bos die uitkomt bij de burchtruïne. Vermoedelijk werden oude wegen en lijnelementen geïntegreerd bij de parkaanleg en inrichting van het Kolmontbos bij het Kasteel van Kolmont op het einde van de 19de eeuw. Een omgevallen sokkel voor een parkornament vlakbij de holle weg is nog een relict van deze periode.

  • Primitief kadaster 1840-1843: Kadasterarchief Primitief kadaster, Overrepen, wijkplan B, schaal 1:2500; originelen in Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Administratie Opmetingen en Waarderingen, online beschikbaar via Cartesius.be [online] https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_02516_000/550_0001_000_02516_000_0_0001.jp2 (geraadpleegd op 18 juni 2020).
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Burcht van Kolmont

  • Is deel van
    Overrepen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Holle weg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307977 (Geraadpleegd op )