erfgoedobject

Vaartwegel

landschappelijk element
ID
307997
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307997

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meetkerke
    Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993

Beschrijving

De Vaartwegel is een onverhard wandelpad langs de westelijke oever van de Blankenbergse Vaart, die de Kerkebrug in de dorpskern van Meetkerke en de Kapellebrug bij de Molenweg verbindt. De voetweg start bij de Kapellebrug als een halfverhard pad met steenslag en restanten van asfaltering. Ter hoogte van een langgevelhoeve verbreedt het pad tot een halfverharde rijweg tot aan de Kerkebrug. De Vaartwegel gaat minstens terug tot het midden van de 19de eeuw en wordt op de Atlas der Buurtwegen aangeduid als sentier nr. 13. Deze voetweg deed dienst als kerkpad naar de parochiekerk van Meetkerke.

  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.

 


Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 29-07-2020


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vaartwegel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307997 (Geraadpleegd op 25-06-2021)