erfgoedobject

Platanendreef

landschappelijk element
ID
308075
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308075

Beschrijving

De Platanendreef is een bosweg die vanaf het wegenkruispunt Achtdreven naar het noordoosten loopt. Bij een kruispunt met een recente boomkapel gewijd aan Sint-Waltrudis, snijdt de weg zich sterk in het reliëf in. De holle weg is circa twee meter breed en heeft een licht bolrond profiel. Ten gevolge van erosie van de wanden is het wegtracé versmald. Het wegdek is deels verhard maar heeft nog duidelijke restanten van een historische verharding met lichtgrijze natuursteen. De grove stenen zijn onregelmatig van vorm en grootte en liggen in onregelmatig verband. Waar de weg bovenop de heuvelrug loopt is de wegzate ruim vier meter breed en zijn over een zekere afstand nog boordstenen in natuursteen bewaard. Dichter bij het kruispunt de Achtdreven is de weg geasfalteerd maar zijn nog sporen van de onderliggende natuurstenen zichtbaar.

In de 19de eeuw wordt onder de hertogen van Arenberg een permanent drevennetwerk uitgebouwd in Hallerbos. Zo gaf prins Karel van Arenberg (1831-1896) via zijn rentmeester de opdracht om een aantal verharde wegen aan te leggen. De Platanendreef is voor het eerst zichtbaar op de topografische kaart van 1891 en wordt gekenmerkt door een kaarsrecht tracé en een strakke noordoost zuidwest oriëntatie. De naam Platanendreef verwijst vermoedelijk naar de boomsoorten die hier werden aangeplant tijdens de Arenbergperiode.

In de 18de eeuw werd aan de rand van Hallerbos een steengroeve van kwartsiet uitgebaat. Het kwartsiet werd onder andere gebruikt om de boswegen te verbeteren maar omdat deze erg hard en hoekig waren, werd daar snel van af gezien. Vermoedelijk werd ook de Platanendreef verhard met lokaal gewonnen natuursteen in de omgeving van Hallerbos.

  • Topokaart 1890-1902: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, eerste uitgave: 2de herziening 1890-1902, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut.
  • BAETE H. et al. 2006: Bosreservaat Jansheideberg (Hallerbos): basisrapport: situering, standplaats, historiek en onderzoek, Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
  • DE RIJCK K. et al. 2018: Het Hallerbos, Natuurpunt Halle.

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Platanendreef [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308075 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.