erfgoedobject

Kasseiweg Nieuwstraat

landschappelijk element
ID
308078
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308078

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Bertembos en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De Nieuwstraat is een laat gekasseide weg op een historisch tracé tussen Bertem en de Augustijnerhoeve in Bertembos. De oudst bekende cartografische weergave van de weg dateert uit 1652 en daarop is duidelijk te zien hoe het tracé eerst door een akkergebied loopt, het Hoogveld genaamd, en vervolgens uitkomt op de rand van Bertembos. De functie van de weg was dus dubbel: toegang geven tot de akkerpercelen én tot het bos. In die tijd was Bertembos het ‘Gemeyntebos’ van de lokale gemeenschap, een bos dus dat gemeenschappelijk eigendom van de dorpsbewoners was. Zij gebruikten het om er bijvoorbeeld hun vee in te laten grazen of brandhout te sprokkelen. Samen met het Eikenstraatje (nu Weygenstraat) en de Vierstraat (nu Bosstraat) vormde het één van de lokale toegangswegen tot Bertembos. Volgens de Atlas der Buurtwegen uit 1841 droeg het tracé de naam Nieuwenweg of Bertembosstraat.

Door de openheid van het omliggende akkerpercelen heb je vanuit de weg mooie zichten op het Bertembos en de rest van de omgeving. Waar de Nieuwstraat een helling dwarst, neemt hij de vorm van een holle weg aan. Op de rand komt hier en daar eikenhakhout voor. Wanneer de weg precies met kasseien werd verhard, is onbekend. Tot in de jaren 1930 geven de topografische kaarten het tracé als een aarden weg weer. De samenstelling van de kasseiverharding is heel divers. Soorten als porfier, graniet, Gobertange of Tiense kwartsiet komen gemengd in het wegdek voor, soms als een strookje, dat daarna in een andere soort overgaat. De weg is representatief voor een typische landbouwexploitatieweg in een landelijke omgeving.

 

 • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en Plannen, reeks II, nr. 8540: Plattegrond van Bertem anno 1652 (afschrift), schaal 1:11882, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08540_000/510_1600_000_08540_000_0_0001.jp2 (geraadpleegd op 22 november 2020).
 • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen bij de provincie Vlaams-Brabant, gemeente Bertem, chemin nr. 31.
 • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de la Belgique , publié avec l'autorisation de Monsieur le Ministre des Finances, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, 1:7500, originelen in Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, 0381.
 • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 32-1 (1930).
 • VERBESSELT J. s.d.: Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw. Deel XV. Tussen Zenne en Dijle IV, s.l., 149-299.

Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Bertem

 • Is deel van
  Bertembos en Grevensbos

 • Is gerelateerd aan
  Kasseiweg Weygenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Nieuwstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308078 (Geraadpleegd op )