erfgoedobject

Duitse bunker

bouwkundig element
ID
308087
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308087

Beschrijving

Duitse bunker, nu ingebouwd in een dubbelwoning langs de Hooimanstraat, ten oosten van het dorpscentrum van Sinaai.

Deze bunker maakt deel uit van de 'Hollandstellung', een verdedigingsstelling die de Duitse bezetter vanaf 1916 langs de Nederlandse grens liet aanleggen uit vrees voor een geallieerde aanval vanuit het neutrale Nederland. Tussen de zee en Strobrugge (Maldegem) werd deze linie aangelegd door het 'Marinekorps Flandern'. Vanaf Strobrugge tot aan de aansluiting met de 'Stellung Antwerpen' in Vrasene werd de linie uitgebouwd door de Duitse Etappen-Inspektion 4 of Gruppe Gent.

Ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen liep de hoofdlinie van de 'Hollandstellung' van Mendonk naar Vrasene, via Zaffelare, iets zuidwaarts tot ten noorden van Brug, via Eksaarde, Oosteindeken en Zwaanaarde naar Sinaai, vervolgens meer noordwaarts via de oostzijde van Stekene, om via Klemzeke en Sint-Gillis-Waas noordelijk langs Vrasene aan te sluiten op de 'Stellung Antwerpen'. Deze linie bestond uit een dubbele prikkeldraadversperring en bunkers, met een gevechtspositie op het dak. Ten noorden van deze hoofdlinie waren enkele voorposten opgetrokken langs een prikkeldraadversperring. Op twee kilometer ten zuiden van de hoofdlinie was een artilleriestelling voorzien.

Qua densiteit lag het aantal bunkers in dit deel van de 'Hollandstellung' opmerkelijk lager dan ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen. In dit stuk van de 'Hollandstellung' zouden er volgens een Belgische naoorlogse inventarisatie 57 bunkers zijn opgetrokken. De verdediging kon hier ondersteund worden door ‘Ansumpfung’ van de Moervaartdepressie en verder naar het oosten op van de Waaslandpolders. Met ‘Ansumpfung’ wordt het moerassig maken van het terrein bedoeld. In een dergelijk ‘Sumpfgebiet’ dienden alle wegen en kruispunten met mitrailleurvuur gedekt te kunnen worden, vanuit bomen of vanaf aangelegde stellingen. Dit alles werd aangevuld met draadhindernissen en goed verborgen waarnemingsposten met telefoonverbinding.

In Sinaai werden vier bunkers opgetrokken, door vrijwillige of opgeëiste burgers van Sinaai, onder toezicht van militairen. De bunkers zijn opgetrokken aan de hand van geprefabriceerde betonstenen. De bunkers op grondgebied Sinaai hadden allen hetzelfde grondplan, bestaande uit twee toegangen die het uiteinde vormen van één L-vormige gang, van waaruit de ene bunkerruimte betreden kan worden. In de doorgang tussen de bunkerruimte en gang steekt een nis voor een kacheltje, met een opening voor rookafwikkeling. In de muren van de binnenruimte steken kleine nissen telkens per twee, terwijl in de gang een grote, dubbele nis voorzien is. Aan de achterzijde (= zuidelijke zijde) van de bunker is of was een trap aanwezig om de U-vormige borstwering op het dak te bereiken.

De bunker langs de Hooimanstraat werd deels ontmanteld en ingebouwd.

  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Fonds 185, doos 952, map 2296, I. Ausfertigung, 1:100.000, s.d.
  • SAKKERS H., DEN HOLLANDER J. & MURK R. 2011: De Hollandstellung. Van Knokke tot Antwerpen. Stille getuige van de Eerste Wereldoorlog, s.l.
  • TALLIR G. 2014: De Sinaaise bunkers uit WO I – Deel van de Hollandstellung, Sinaïek. Tijdschrift van Heemkring "Den Dissel" Sinaai 4, 51-57.

Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2020


Relaties

  • Is deel van
    Hollandstellung

  • Is deel van
    Sinaai


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duitse bunker [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308087 (Geraadpleegd op 22-04-2021)