erfgoedobject

Beuk

landschappelijk element
ID
308098
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308098
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Beuk
    Deze bescherming was geldig van tot

Beschrijving

De beuk in Muizen stond op de hoek van de straten Kerkenbos en Rubensstraat. Tot in het midden van de 20ste eeuw stond er nog een tweede imposante beuk op de hoek van de Rubensstraat en de Beukstraat (huidige Beukenboomstraat). Deze boom werd geveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Beide bomen waren vrij uitgegroeid en vertoonden een imposante en gelijkaardig ontwikkelde kruin. Ze waren eigendom van de familie d’Anethan Cornet de Grez d’Elzius. Vermoedelijk hoorden de bomen bij het domein van kasteel Deudon (Chateau Estricx), dat afbrandde in 1953. Het gebied rond het kasteel werd aangelegd in de periode 1859-1903.

De stamomtrek van de beuken bedroeg in 1938 meer dan 5,20 m, en hun leeftijd werd toen omschreven als “plusieurs fois centenaire”. In 1953 bedroeg de stamomtrek van de overblijvende beuk 4,50 m en zijn hoogte circa 20 m. Navraag in de omgeving wees toen uit dat oudere inwoners van Muizen hem altijd gekend hebben, zijn leeftijd werd geschat op 300 jaar. In een handgeschreven bijlage bij een brief uit 1982 wordt vermeld dat de beuk aangeplant zou zijn rond 1830 bij het ontstaan van België. Hiervoor worden echter geen concrete argumenten aangehaald. Hoogstwaarschijnlijk was de beuk dus zeker ouder dan de parkaanleg uit 1859-1903, en werd hij vervolgens in het kasteeldomein geïntegreerd als hoekboom.

Het kruispunt van Rubensstraat en Kerkenbos werd heraangelegd en verlegd naar het westen in de eerste helft van de 20ste eeuw (tussen de topografische kaarten van 1892 en 1930), waardoor de beuk niet meer op de hoek stond.

In 2004 werd het perceel waarop de beuk stond, verkaveld in twee percelen. De beuk werd geveld in 2002.

 

  • Archief Onroerend Erfgoed, Antwerpen. Beschermingsdossier en beheersarchief A/0823.
  • Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Muizen-Dorp [online] https://id.erfgoed.net/themas/435 (Geraadpleegd op 03-03-2022); Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Parkgebied langs de Dijle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300085 (Geraadpleegd op 03-03-2022)
  • Archief Onroerend Erfgoed, Antwerpen. Beschermingsdossier en beheersarchief A/0823.

Bron: Onroerend Erfgoed 2022: Opheffingsdossier 'Beuk, Mechelen (Muizen), Kerkenbos zonder nummer - cultuurhistorisch landschap
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beuk [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308098 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.